Jūs atrodaties šeit

Izmaiņas gada ienākumu deklarācijā

Grāmatvedība

No 2024. gada 1. marta VID EDS aizpildīšanai būs pieejama gada ienākumu deklarācija par 2023. gadu. 9. janvārī tika pieņemti grozījumi MK noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kas deklarācijas veidlapu nedaudz vienkāršo un nodrošina, ka deklarācijas veidlapa atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Tā kā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” vairs nav paredzēts pienākums saimnieciskās darbības veicējiem veikt iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumus, tad no noteikumiem ir izslēgta avansa maksājumu aprēķināšanas veidlapa.

Saistībā ar to, ka tika atcelti saimnieciskās darbības izdevumu apmēra ierobežojumi, mainītas deklarācijas D3 un D31 pielikumu rindas, attiecīgi izslēdzot tās rindas, kas bija paredzētas ienākuma aprēķinam, piemērojot izdevumu apmēra ierobežojumus.

D3 un D31 pielikumos vairs nav atrodamas rindas pašnodarbinātā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu norādīšanai, un šīs iemaksas tiek norādītas deklarācijā D kā attaisnotie izdevumi.

Linda Puriņa,
LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja,
sertificēta nodokļu konsultante