Jūs atrodaties šeit

Izmaiņas noteikumos par biedrību gada pārskatiem

Grāmatvedība

Gan biedrībām un nodibinājumiem, gan reliģiskajām organizācijām ir pienākums par katru gadu sagatavot gada pārskatu.

Atšķirībā no uzņēmumiem šādas organizācijas gada pārskatus gatavo nevis saskaņā ar Gada pārskatu likumu, bet gan saskaņā ar MK noteikumiem:

 • Ministru kabineta 2006. gada 3. oktobra noteikumi Nr. 808 „Noteikumi par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatiem”;
 • Ministru kabineta 2006. gada 14. novembra noteikumi Nr. 928 „Noteikumi par reliģisko organizāciju gada pārskatiem”.

Jaunās prasības pirmo reizi būs piemērojamas, gatavojot gada pārskatus par 2015. gadu (t. i., tikai 2016. gada sākumā), bet, organizējot grāmatvedības uzskaiti šogad, jaunās prasības ir jāiepazīst laikus, lai grāmatvedībā būtu visa pārskatu sagatavošanai nepieciešamā informācija.

Gan noteikumi par reliģisko organizāciju pārskatiem, gan noteikumi par biedrību pārskatiem nosaka, kādas gada pārskata sastāvdaļas gatavo tās biedrības un organizācijas, kuras grāmatvedību kārto vienkāršā ieraksta sistēmā.

Atgādinu, ka vienkāršo grāmatvedību biedrība, nodibinājums, arodbiedrība, kā arī reliģiskā organizācija drīkst izvēlēties, ja tās apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem gan kārtējā, gan iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedz 40 000 eiro.

Ja biedrībai, nodibinājumam, arodbiedrībai vai reliģiskajai organizācijai, kura kārto grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem iepriekšējā pārskata gadā nepārsniedza 40 000 eiro, bet kārtējā pārskata gadā pārsniedz 40 000 eiro, tā zaudē iespēju kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā, taču pārskata gadā tā var turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā.

Ja biedrībai, nodibinājumam, arodbiedrībai vai reliģiskajai organizācijai kārtējā pārskata gadā ir bijis tikai viens saimnieciskā darījuma gadījums (piemēram, nekustamā īpašuma atsavināšana vai saņemts mantojums), kura rezultātā kopējā saimniecisko darījumu kopsumma pārsniedz 40 000 eiro pārskata gadā, tā drīkst turpināt kārtot grāmatvedību vienkāršā ieraksta sistēmā arī nākamajā pārskata gadā.

MK noteikumos Nr. 808 ir paredzēts, ka ziedojumu un dāvinājumu pārskats ir obligāta gada pārskata sastāvdaļa un tas sastāv no:

 • ziedojumu un dāvinājumu pārskata (shēma ir noteikumu pielikumā);
 • detalizētas informācijas par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem (tabula ir noteikumu pielikumā).

Reliģiskajām organizācijām ziedojumu un dāvinājumu pārskats sastāv no ziedojumu un dāvinājumu pārskata, kura shēma ir noteikumu pielikumā, bet tām reliģiskajām organizācijām, kurām ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss, jāsagatavo arī „Detalizēta informācija par izlietotajiem ziedojumiem un dāvinājumiem”.

Biedrībām, nodibinājumiem un arodbiedrībām ziņojumā sniedzama informācija par:

 • ziedotajiem un dāvinātajiem pamatlīdzekļiem un krājumiem;
 • debitoru sastāvā esošajiem biedrības, nodibinājuma un arodbiedrības veiktajiem ziedojumiem un dāvinājumiem;
 • izlietoto finansējumu no Eiropas Savienības fondiem.

Reliģiskās organizācijas pielikumā sniedz informāciju par:

 • ziedotajiem un dāvinātajiem pamatlīdzekļiem;
 • ziedotajiem un dāvinātajiem krājumiem.

Ja biedrībai vai nodibinājumam, kam piešķirts sabiedriskā labuma statuss, apgrozījums (ieņēmumi) no saimnieciskajiem darījumiem pārskata gadā ir lielāks par 800 000 eiro, gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents.

Ja gada pārskatu pārbauda revīzijas komisija, vismaz vienam šīs revīzijas komisijas loceklim jābūt kompetentam grāmatvedības vai revīzijas jomā.

Gada pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt Elektroniskās deklarēšanas sistēmā vai papīra veidā.

 

Dažādi jaunumi grāmatvedības un nodokļu normatīvajos aktos

Uzņēmējdarbības riska nodeva šogad saglabājas  36 centi par darbinieku mēnesī. https://www.vestnesis.lv/op/2014/253.3

Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta maksimālais apmērs 2015. gadā ir 48 600 eiro.  https://www.vestnesis.lv/op/2014/253.5

Minimālā alga 2015. gadā:

 • mēnešalga –  360 eiro;
 • stundas tarifa likme –  2,166 eiro;
 • stundas tarifa likme pusaudžiem un darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam un kuriem normālais darba laiks ir septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, –  2,477 eiro.

 

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru