Jūs atrodaties šeit

Par PVN reversu graudaugiem

Grāmatvedība

No 1. jūlija graudaugu piegādēm, kurās abas darījumu puses ir Latvijas PVN maksātāji, tiek piemērots reversais PVN, par ko “Lauku Lapā” jau rakstījām. Reizēm rodas jautājumi par to, tieši kādām lauksaimniecības kultūrām jaunā PVN kārtība ir jāpiemēro.

Valsts ieņēmumu dienests ir sagatavojis metodisko materiālu par PVN piemērošanu graudaugu piegādes darījumiem un par to, kādiem graudaugiem reversais PVN piemērojams. Skaidrojums ir sekojošs.

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība, ņemot vērā Padomes 1987. gada 23. jūlija Regulas (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma kombinētās nomenklatūras kodus, ir piemērojama šādu graudaugu un tehnisko kultūru (tostarp eļļas augu sēklu), tai skaitā šo preču maisījumu, ko neizmainītā stāvoklī parasti neizmanto galapatēriņam, piegādēm:

Kombinētās nomenklatūras kods

Produkts

1001

Kvieši

1002

Rudzi

1003

Mieži

1004

Auzas

1005

Kukurūza

1008 10 00

Griķi

1008 60 00

Tritikāle

1201

Sojas pupas, arī šķeltas

1204

Linsēklas, arī šķeltas

1205

Rapšu vai ripšu sēklas, arī šķeltas

 

 

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība ir piemērojama visiem produktiem, kas ir atšifrēti zem vispārējā kombinētās nomenklatūras koda, tai skaitā zem visiem attiecīgajiem apakškodiem.

Ar kombinētās nomenklatūras kodiem var iepazīties CSP mājaslapā https://eparskats.csb.gov.lv/HelpDesk/UI/Page.aspx?pid=436.

Graudaugu produkti ietilpst kombinētās nomenklatūras 10. nodaļā. Nodaļas piezīmēs ir skaidrots, ka šīs nodaļas pozīcijās iekļautie produkti klasificējami šajās pozīcijās tikai tad, ja tajos ir graudi, arī vārpās vai stiebros; šajā nodaļā neietilpst graudi, kas atsēnaloti vai citādi apstrādāti.

Eļļas augi ietilpst kombinētās nomenklatūras 12. nodaļā. Attiecībā uz kodiem 1201, 1204, 1205 piezīmēs šajā nodaļā nekas papildus nav komentēts.

Sagatavoja Linda Puriņa, LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru