Jūs atrodaties šeit

Pienākums reģistrēt degvielas tvertnes

Grāmatvedība

Pagājuša gada nogalē izdarītie grozījumi Ministru kabineta  30.08.2005. noteikumos Nr. 662 “Akcīzes preču aprites kārtība” paredz, ka ar 2020. gada 1. janvāri stājas spēkā norma, kas nosaka, ka degvielas lietotājs (juridiska vai fiziska persona, kas ir reģistrēta komercreģistrā kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kurš izmanto degvielu, izņemot gāzi savām vajadzībām, deklarē Valsts ieņēmumu dienestā degvielas uzglabāšanas tvertnes ar tilpumu, sākot no 1 m3.

Degvielas uzglabāšanas tvertnes nav jādeklarē degvielas lietotājiem, kas degvielu izmanto atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 14. panta otrajai (marķētā degviela apkurei) vai 2.1 daļai, 18. panta pirmajai daļai (no akcīzes nodokļa atbrīvoti naftas produkti) vai likuma “Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” 3. panta septītajai, astotajai, 8.1 vai devītajai daļai.

Degvielas lietotājs deklarē tvertni Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā. Iesniegumā norāda šādu informāciju:

-  nodokļu maksātāja nosaukums vai vārds, uzvārds un reģistrācijas kods;

-  tvertnes atrašanās vietas adrese;

- tvertņu skaits, katras tvertnes nominālais tilpums un kopējais tvertņu tilpums katrā adresē.

Ja mainās informācija par deklarētajām tvertnēm, degvielas lietotājs piecu darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā iesniegumu, norādot izmaiņas.

Linda Puriņa,
LLKC grāmatvedības eksperte, nodokļu konsultante