Jūs atrodaties šeit

Stājas spēkā arī lauksaimniekiem svarīgi grozījumi Komerclikumā

Grāmatvedība

Publicēti grozījumi Komerclikumā, kas stājās spēkā ar 4. jūniju. Saskaņā ar šiem grozījumiem līdz 2015. gada 30.jūnijam pirmais dalībnieku reģistra nodalījums Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz visām divu un vairāku dalībnieku SIA, kas reģistrētas līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Šis termiņš nav saistošs SIA, kurās ir viens dalībnieks – šīs kapitālsabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumu iesniedz vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar daļu pāreju vai izmaiņas pamatkapitālā. Līdz 2016.gada 30.jūnijam SIA un AS jāveic pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro – šī prasība paliek saistoša visiem uzņēmumiem. Ja līdz noteiktajam termiņam pamatkapitāla pārreģistrācija uz eiro netiks veikta, Uzņēmumu reģistrs, nepieņemot atsevišķu lēmumu, pārrēķinās komercreģistrā ierakstīto pamatkapitālu uz eiro, tomēr tas nenozīmē, ka uzņēmums tiek atbrīvots no prasību izpildes. Ja kapitālsabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz 2016. gada 30. jūnijam, tām būs pienākums, piesakot komercreģistra iestādei jebkuras izmaiņas komercreģistra ierakstos vai dokumentu reģistrāciju (pievienošanu reģistrācijas lietai), vienlaikus veikt arī denomināciju. Jānorāda, ka pēc 2016. gada 30. jūnija denomināciju vairs nevarēs veikt, izmantojot Komerclikumā noteiktos atvieglojumus (lēmuma pieņemšana ar vienkāršu balsu vairākumu, atbrīvojums no valsts nodevas un maksas par publikāciju oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, atbrīvojums no parakstu notariālas apliecināšanas pienākuma).

Plašāka informācija: http://ejuz.lv/4d3

Linda Puriņa,

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja

Pievienot komentāru