Jūs atrodaties šeit

VID aicina informēt par saimnieciskās darbības izbeigšanu

Grāmatvedība

Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka neaktīviem saimnieciskās darbības veicējiem, kuru aprēķinātais iedzīvotāju ienākuma nodoklis no 2015. gada saimnieciskās darbības ienākuma ir mazāks nekā 50 eiro, 2016. gadā būs pienākums samaksāt minimālo nodokli 50 eiro apmērā.

Tādēļ, lai izvairītos no liekiem izdevumiem nodokļu nomaksas jomā, VID aicina saimnieciskās darbības veicējus, kuri vēl nav informējuši VID par savas saimnieciskās darbības izbeigšanu, paziņot par to līdz 2015. gada beigām.

Piemēram, ja fiziskā persona ir reģistrējusi saimniecisko darbību 2000. gadā, bet pēdējos divos gados darbību nav veikusi un nav guvusi ienākumus, tai līdz 2015.gada beigām ir jāiesniedz VID iesniegums par izslēgšanu no nodokļu maksātāju reģistra.

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 19. panta 2.1 daļā un “Mikrouzņēmumu nodokļa likuma” 6. panta piektajā daļā ir noteikts, ka minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības ir 50 eiro. Tas nozīmē, ka saimnieciskās darbības veicējam (t. sk. arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam), ja tas 2015. gadā nav guvis ar nodokli apliekamu ienākumu no saimnieciskās darbības vai ja aprēķinātā nodokļa summa no saimnieciskās darbības ienākuma ir mazāka nekā 50 eiro, ir pienākums līdz 2016. gada 16. jūnijam iemaksāt valsts budžetā 50 eiro.

Minimālais nodoklis no saimnieciskās darbības nav jāmaksā proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās saimnieciskās darbības veicējs atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, kā arī pārejošas darbnespējas, grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma kalendāra dienām, par kurām ir izsniegta darbnespējas lapa “B”.

 

Saimnieciskās darbības veicējam minimālais nodoklis  – 50 eiro – nav jāmaksā, ja:

* taksācijas gadā par darbiniekiem ir veikti iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi vai valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas par sevi kā pašnodarbinātu personu;

* taksācijas gadā ir reģistrēta vai izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process;

* saimnieciskā darbība reģistrēta pirmstaksācijas gadā.

Zemnieku un zvejnieku saimniecības īpašniekiem atgādinām, ka zemnieku un zvejnieku saimniecības likvidācijas process ir atšķirīgs no VID reģistrētas saimnieciskās darbības izbeigšanas procesa un to kārto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā. Informācija par zemnieku vai zvejnieku saimniecības likvidāciju atrodama Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājaslapas sadaļā “UR Reģistri” – “Uzņēmumu reģistrs” – “Kā likvidēt uzņēmumu/Individuālā uzņēmuma, zemnieku vai zvejnieku saimniecības likvidācija”.

Veidlapa “Ziņojums par nodokļu maksātāju izslēgšanu no Nodokļu maksātāju reģistra” ir pieejama VID mājaslapas sadaļā “Veidlapas un iesniegumi” – “Nodokļu maksātāju reģistrācija”. Šo informāciju var iesniegt arī attālināti, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmu, – aizpildītu veidlapu “Nodokļu maksātāju reģistrācija” noskanējot un iesniedzot elektroniski.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā var zvanīt uz VID informatīvo tālruni 67120000, vērsties kādā no VID klientu apkalpošanas centriem vai uzdot jautājumus rakstiski VID mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā  “Kontakti”.

VID Sabiedrisko attiecību daļa

Pievienot komentāru