Jūs atrodaties šeit

Platību maksājuma pieteikuma aizpildīšanā palīdzēs LLKC konsultanti

Pakalpojumi

No 7.aprīļa lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu.

24. maijs (22. maijs sestdiena) ir termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem, bet 15. jūnijs – termiņš, līdz kuram var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu, kā arī veikt labojumus un precizējumus iesniegumā.

LLKC konsultanti, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību, konsultācijas sniedz attālināti. Lauksaimnieks sazinās ar reģionālo konsultantu pa tālruni, aktualizē informāciju platību maksājuma iesniegumā un iesniedz EPS. Konsultanti var palīdzēt izvērtēt sējuma struktūru, lai nodrošinātu kultūraugu dažādošanas un zaļināšanas prasību nosacījumu izpildi un aprēķināt ekoloģiski nozīmīgu ainavas elementu platības (laukmales, buferjoslas, grāvjus u.c.) saimniecībā.

LLKC konsultantu saraksts platību maksājumu jautājumos 2021. gadā: https://ej.uz/xo9h