You are here

Uztvērējaugu audzēšana kā progresīvas zemkopības sistēmas elements

Augkopība
Projekti

Projekta “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” ietvaros tika sagatavotas prezentācijas par: uztvērējaugu morfoloģiskajām un agronomiskajām sakarībām; uztvērējaugu maisījumu ietekmi un ekonomiskajiem aspektiem; vides aspektu uztvērējaugu audzēšanā; slimībām, kas jāņem vērā, audzējot uztvērējaugus;   uztvērējaugu ietekmi uz augsnes bioloģisko aktivitāti un uztvērējaugu sējplatību potenciālu pašreizējā zemkopības praksē. Interesanta pieredze un atziņas gūstamas no Igaunijas Augkopības zinātniskā institūta zinātņu doktores, pētnieces Merili Tomas, PhD., par uztvērējaugu audzēšanas pieredzi Igaunijā.

Ar prezentācijām var iepazīties šeit:

1. Uztvērējaugi kā progresīvās zemkopības sistēmas elements Zaļā kursa realizēšanā. Inga Jansone, Dr. Agr., Agroresursu un ekonomikas institūta (AREI) vadošā pētniece.

2. Uztvērējaugu sakņu morfoloģija un agronomiskās sakarības. Līvija Zariņa, Dr. Agr., AREI vadošā pētniece.

3. Uztvērējaugu maisījumu ietekme agroekosistēmām un to ekonomiskais aspekts. Inga Morozova, PhD., AREI pētniece.

4. Sējas laika, augsnes un gada agroklimatisko apstākļu ietekme uz uztvērējaugu maisījumu biomasu. Solveiga Maļecka, Mg. lauks., AREI pētniece.

5. Vides aspekts uztvērējaugu audzēšanā. Dace Piliksere, Mg. geogr., AREI pētniece.

6. Slimības, kas jāņem vērā, audzējot uztvērējaugus. Olga Treikale, Dr. biol., Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs, Laukaugu patoloģijas grupas vadītāja.

7. Uztvērējaugu ietekme uz augsnes bioloģisko aktivitāti. Laila Dubova, Ph. D., Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Augsnes un augu zinātņu institūts, docente,  pētniece.

8. Uztvērējaugu sējplatību potenciāls pašreizējā  zemkopības praksē ar ieskatu nākotnē. Ieva Leimane, Mg. Soc. Sci., AREI ekonomiste, pētniece.

9. Uztvērējaugu audzēšanas pieredze Igaunijā. Merili Toma, PhD., Igaunijas Augkopības zinātniskais institūts.

Visi publicētie materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām, tos ir aizliegts izmantot komerciāliem nolūkiem. Izmantojot materiālus, ievērojiet atsauces uz autoriem un projektu.

Prezentāciju ieraksts pieejams ŠEIT

Projekts “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” (Nr.19-00-A01612-000011).