Jūs atrodaties šeit

Limbažu novads

Kroņu stallī | Lauka diena zirgkopībā

Aicinām 6. jūnijā uz lauka dienas pasākumu par dažādu līniju Latvijas siltasiņu šķirnes braucamā tipa ērzeļu pēcnācēju kvalitātes salīdzinājumu selekcijas efektivitātes noteikšanai.

LLKC sadarbībā ar Māra Parfianoviča (Jaunvangas, Siguldas pagasts, Siguldas novads) un Ingas Jaunzares (SIA “Ādažu veterinārā klīnika”, Kroņi, Skultes pagasts, Limbažu novads) zirgaudzētavām un Latvijas šķirnes zirgu audzētāju asociāciju rīko lauka dienu.

Lauka diena notiks Kroņu stallī (Skultes pagasts, Limbažu novads).

Norises laiks: 06. jūnijā no plkst. 10.30 līdz 14.00.

Lauka diena par tauriņziežu–stiebrzāļu zālāju ierīkošanu

LLKC sadarbībā ar Limbažu novada Z. Blauas saimniecību un z/s ”Punči”, Latvijas zemnieku federāciju un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par kaļķošanas nozīmi, ierīkojot tauriņziežu-stiebrzāļu zālājus pļaušanai.

Lauka diena notiks 9. septembrī plkst. 11.00 Limbažu novada  Ainažu pagasta “Punčos”.

Notiks lauka diena par dažādiem augsnes pirmssējas apstrādes veidiem

LLKC sadarbībā ar SIA “Paparžkalni”, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina 8.  jūnijā apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dažādu augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumu graudaugu bezmaiņas sējumos slimību un kaitēkļu ierobežošanai.

Lauka diena notiks 8. jūnijā. Sākums plkst. 11.00 SIA “Paparžkalni”, Skultes pagasts, Limbažu novads.