Jūs atrodaties šeit

Pakalpojumi

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" piedāvā dažādus pakalpojumus ekonomikā  visā Latvijā, kur LLKC birojos Jums palīdzēs ekonomikas konsultants, sniedzot konsultācijas un pakalpojumus jautājumos, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbību laukos un lauku attīstību.

Ekonomikas nodaļa un Lauku konsultāciju biroju ekonomikas konsultanti piedāvā:

- projektu izstrādi ES fondu atbalsta saņemšanai, kas sevī ietver:

 • konsultācijas par ES fondu atbalsta saņemšanas nosacījumiem;
 • uzņēmuma atbilstības fondu nosacījumiem izvērtēšana; 
 • ES fondu līdzekļu pieprasīšanas pieteikumu – biznesa plānu/projektu sagatavošana;
 • cenu aptauju tehnisko specifikāciju sastādīšana;
 • cenu piedāvājumu atbilstības LAD prasībām izvērtēšana un to apkopošana;
 • konsultācijas ES fondu pieteikumu pavaddokumentu sakārtošanā;
 • uzņēmumu interešu pārstāvēšana administrējošajā institūcijā projekta izskatīšanas gaitā.
 • projekta izstrādes izmaksas ES fondu atbalsta saņemšanai sastāda 2% no projekta attiecināmajām izmaksām.

- biznesa plānu izstrāde veidojot jaunu uzņēmumu vai plānojot esošā attīstību.

- kredītpieteikumi aizņēmumu saņemšanai no bankām.

 

Ekonomikas nodaļas sniegtie pakalpojumi aptver šādas nozares:

 • lauksaimniecība;
 • lauksaimniecības produktu pārstrāde;
 • lauku tūrisms;
 • netradicionālā lauksaimniecība;
 • infrastruktūras modernizācija;
 • zivju produktu apstrāde un akvakultūras attīstība.

Ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila, tālr.: 63007560, e-pasts: santa.pavila@llkc.lv