Jūs atrodaties šeit

Pakalpojumi

Lopkopības nodaļas speciālisti nodrošina rajonu konsultāciju birojus ar informāciju lopkopības jautājumos, sniedzot konsultācijas un veicot speciālistu apmācību:

 • piena lopu ēdināšanā. Ēdināšanas plānošana govju grupām un/ vai atsevišķām govīm:
  • lopbarības analīžu noņemšana un izvērtēšana;
  • ēdināšanas plānošana;
  • ķermeņa kondīcijas vērtējums govju grupām un/ vai atsevišķām govīm;
  • vidējās dzīvmasas noteikšana govju grupai ar mērķi sakārtot ēdināšanu;
  • rupjās lopbarības sausnas uzņemšanas spējas noteikšana;
  • ēdināšanas optimizācija, balstoties uz rupjās lopbarības ēdamības noteikšanu (mēslu noteikšana);
  • gremošanas novērtējums;
 • piena un gaļas lopu ģenētikā,
 • veterinārmedicīnā,
 • lopkopības mītņošanā,
 • testē un regulē piena pārraudzības inventāru,
 • ES un Latvijas likumdošanā saistībā ar nozari.

Nodrošina:

 • datorprogrammu darbību,
 • jaunu datorprogrammu iepirkšanu, kas vērstas uz pakalpojuma izstrādi saimniecībām.

Lopkopības nodaļas vadītāja, konsultante Silvija Dreijere, tālr.: 63050220, 26552748, e-pasts: silvija.dreijere@llkc.lv