Jūs atrodaties šeit

Pakalpojumi

Augkopības nodaļas speciālisti nodrošina lauku konsultāciju birojus ar informāciju augkopības jautājumos, kvalitatīvas konsultācijas, kā arī apmācību un datorprogrammu darbību.

Apkopo jaunāko informāciju par profesionālām novitātēm, valsts atbalsta programmu un datorprogrammu jautājumiem, kā arī izstrādā un apmāca biroju speciālistus sagatavot kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības plānus, kā arī bruto segumu kultūraugiem, kas dod iespēju plānveidīgi organizēt saimniecības ekonomisko attīstību.

Sadarbībā ar zinātniskajām iestādēm, nozares sabiedriskajām organizācijām un komercfirmām nodaļas speciālisti sagatavo un realizē dažādus projektus Latvijas mērogā, piesaistot arī ārvalstu līdzekļus. Projektu īstenošana nodrošina jaunāko zinātnes atziņu ieviešanu Latvijā, organizējot seminārus, veicot demonstrējumus, apkopojot un publicējot informatīvos materiālus, kā arī sekmē lauku konsultāciju biroju speciālistu un zemnieku praktiskās pieredzes apmaiņu.

PAKALPOJUMI

 • konsultācijas un plānu izstrāde saimniecībām
  • konsultācijas un ieteikumu sniegšana kultūraugu audzēšanā, lauku apsekošana,
  • kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības plānu sastādīšana,
  • augu maiņas plāna un lauku vēstures sastādīšana,
  • bruto seguma sastādīšana kultūraugiem,
  • platībmaksājumu pieteikumu sagatavošana ES atbalsta saņemšanai,
  • sēklu dīgtspējas noteikšana un izsējas normas aprēķināšana,
  • augsnes blīvuma un penetrometiskās pretestības noteikšana,
  • slāpekļa satura noteikšana augos ar ekspressmetodi;
    
 • bioloģiskā lauksaimniecība;
 • projektu vadība;
 • publikācijas un izdevumu materiāli;
 • ražas prognozēšana.

Augkopības nodaļas vadītāja p.i. Ilze Skudra, tālr.: 6350577, 29115730, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv