Jūs atrodaties šeit

Tukuma novads

Lielozolos | Lauka diena par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metodēm ilggadīgajos zālājos

Lai demonstrētu un izvērtētu ilggadīgo zālāju bioloģiskās daudzveidības atjaunošanas metodes, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Dabas fondu, LLKC Mācību un demonstrējumu centru “Lielozoli”, Latvijas Zemnieku federāciju un Daugavpils Universitāti aicina apmeklēt lauka dienu.

Lauka diena notiks 19. jūnijā plkst. 10.00 Tukuma novada Slampes pagastā, LLKC Mācību un demonstrējumu centrā “Lielozoli”.

SLAMPES PAGASTS | Lauka diena piena lopkopības saimniecībā

LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību SIA “Kalnāji”, Zemnieku saeimu un LBTU aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu piensaimniecībā par genotipa un ēdināšanas kvalitātes ietekmi uz govju piena produktivitāti.

Lauka diena notiks 16. augustā divās daļās no plkst. 9.30 līdz 14.00. Sākums Tukuma novada Slampes pagasta kultūras pilī, turpinājums – SIA “Kalnāji” govju novietnē “Līvas” Tukumā novada Slampes pagastā.

GOVJU NOVIETNĒ “LĪVAS” | LLKC organizē lauka dienu piensaimniecībā

Lauka dienā SIA “Kālnāji”  tiks runāts par slaucamo govju ganāmpulka atražošanu, veselības datu uzskaiti, par praktiskām niansēm vaislinieku izvēlē ganāmpulkā, kurā apsaimnieko gan sarkano šķirņu, gan Holšteinas melnraibās šķirnes dzīvniekus. Būs iespēja vairāk uzzināt par demonstrējuma gaitu un starprezultātiem.

Pasākums notiks: 9. septembrī. Sākums pulksten 10.00 SIA “Kalnāji” govju novietnē “Līvas” Slampes pagastā.

LLKC organizē lauka dienu piensaimniecībā

Lauka dienā Slampē tiks runāts par slaucamo govju apsaimniekošanas un selekcijas aspektiem saimniecībā, kurā apsaimnieko gan sarkano šķirņu, gan Holšteinas melnrabās šķirnes dzīvniekus. Būs iespēja vairāk uzzināt par enerģijas nozīmi barības devā, lai nodrošinātu pēc iespējas nemainīgāku svaigpiena sausnas saturu.

Pasākums notiks 14. jūlijā. Pirmā daļa sāksies pulksten 10 Tukuma novada Slampes kultūras pilī, turpinājums – SIA “Kalnāji” govju novietnē “Līvas”, Slampes pagastā.

Notiks e-lauku diena par mēslošanas līdzekļu lietošanu graudaugos

LLKC sadarbībā ar z/s Liepkalni Tukuma novads, LLU MPS Pēterlauki Višķu nodaļa, AREI un LZF aicina apmeklēt e- Lauka dienu par mēslošanas līdzekļu lietošanu graudaugos

Norises vieta: tiešsaistē zoom vide

Datums: 04.06. 2020. Laiks 9:00-10:30

e-Lauku dienā būs iespēja uzzināt par ārpussakņu mēslošanas līdzekļu lietošanu ziemas kviešos demonstrējuma rezultātiem, iegūt informāciju par graudaugu mēslošanu integrētā audzēšanā.