Jūs atrodaties šeit

Valsts atbalsts lauksaimniecībai 2013. gadā

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība

Laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 2013. gada 2. februārī tika publicēti grozījumi MK noteikumos Nr. 112 „Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību” (15.01.2013. MK noteikumi Nr. 39). Saskaņā ar šiem grozījumiem noteikts 2013. gada valsts atbalsts lauksaimniecībai, kas tiek piešķirts Ls 6 926 145 apmērā. Uz subsīdijām var pretendēt fiziskas vai juridiskas personas, kas atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām.

Tabulās ir sniegta informācija par galvenajiem katrā subsīdiju nolikuma pielikumā izvirzītajiem nosacījumiem – kas var saņemt atbalstu, par ko un kādā apmērā tas tiks izmaksāts, kāds ir iesnieguma termiņš. Pilnīgu informāciju par pārējiem subsīdiju pielikumos minētajiem nosacījumiem (iesniedzamajiem dokumentiem, atbalsta saņemšanas kritērijiem, subsīdiju piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību un citiem jautājumiem) var saņemt, iepazīstoties ar subsīdiju nolikuma pilnu tekstu, kā arī Lauku atbalsta dienesta reģionālajās pārvaldēs un LAD mājaslapā www.lad.gov.lv.

Jāņem vērā, ka, tāpat kā iepriekš, ciltsdarba maksājumiem varēs pieteikties caur šķirnes dzīvnieku audzētāju organizācijām. Šo organizāciju sarakstu var atrast LDC mājaslapā www.ldc.gov.lv sadaļāCiltsdarba organizācijas. Subsīdiju iesniegumu iesniegs organizācija, kura slēgs līgumu ar lauksaimnieku.

Šie grozījumi stājās spēkā 2013. gada 2. februārī.

PielikumsIzmērs
20130319-727-subsidijas-2013-mlapai.pdf119.01 KB

Pievienot komentāru