Jūs atrodaties šeit

Iznācis “Lauku Lapas” decembra numurs

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Mežsaimniecība

Iznācis informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” decembra   numurs. Tajā LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis analizē šī gada mācības un ieguvumus, kā arī ieskicē galvenos nākotnes uzdevumus centra darbā un Latvijas lauksaimniecībā kopumā.

Mehanizācijas un vides eksperts Jānis Kažotnieks stāsta par lauksaimniecības tehnikas izmantošanas izmaksām, un kuros posteņos, prasmīgi saimniekojot, iespējams ekonomēt.

Jaunumi grāmatvedības un nodokļu jomā – iedzīvotāju ienākuma nodoklis, vienotais nodokļu konts, darbnespējas labu izsniegšanas kārtība.

LLKC augkopības speciālisti Latvijas novados ierīkojuši  demonstrējumus par kaļķošanu augsnes ielabošanai un samazinātās augsnes apstrādes izvērtējumu ziemas kviešu sējumos. Iepazīstinām ar jaunākajie rezultātiem.

LLKC vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils raksta, kā iespējams rūpēties par mitruma saglabāšanu dārzos mainīgas ziemas apstākļos.

Sadaļā “Čiekurs” – par nepieciešamību izvākt bojātās egles no meža, lai pasargātu mežaudzes no mizgraužu bojājumiem.

Aktuāls pētījums par to, kā atrast alternatīvus uzņēmējdarbības finansēšanas veidus reģionos. To kopīgā projektā pēta sešu  Latvijas laukos izveidotu biedrību pārstāvji.

“Briseles gaiteņos” – par jaunu ES produktu pavārgrāmatu, kur Latvija pārstāvēta ar lielo pelēko zirņu pikām, kā arī par to, ka Latvijai pērn ES bijis lielākais lauksaimniecības produkcijas izlaides pieaugums – plus 21%.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 12 (189)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore