Jūs atrodaties šeit

Iznākusi aprīļa “Lauku Lapa”

Augkopība
Ekonomika
Grāmatvedība
Mežsaimniecība

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” aprīļa    numurs. Tajā aktuālā informācija par izmaiņām LLKC darbā Covid-19 krīzes laikā, sniedzot konsultācijas un sagatavojot platību maksājumu pieteikumus attālināti. Noderīgi padomi  Covid-19 krīzes skartajiem grāmatvedības un nodokļu jomā, kā arī iespēja izmantot finanšu institūcijas ALTUM atbalsta programmas.

Uzzināsiet arī par to, kā un kāpēc jāpiedalās 2020. gada lauksaimniecības skaitīšanā.

VLT Sekretariāta eksperte Liene Feldmane turpina materiālu sēriju par kooperāciju, šoreiz – kas ir labas pārvaldības prakse un arī nerakstītie noteikumi.

Publicēts pārskats par bruto segumu provizoriskajiem aprēķiniem par 2019. gadu, kas sagatavoti LLKC Ekonomikas nodaļā, sadarbojoties ar ekspertiem, saimniecībām un nozaru asociācijām.

Veiksmīgas saimniekošanas pieredze no novadiem: par zemnieku saimniecības “Madaras” īpašnieci Astrīdu Dzērvi no Gulbenes novada un z/s “Purvmaļi” saimnieci Skaidrīti Marčenoku no Zilupes novada.

LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils analizē dārziem nepieciešamā mitruma saglabāšanas iespējas pavasara darbos. Konsultanti stāsta arī par  pākšaugu audzēšanas pieredzi Saldus novadā.

Sadaļā “Čiekurs” – par to, ka šogad atļauta migrējošo zosu atbaidīšana ar šaušanas metodi.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” informācija par tiekšmaksājumu pieteikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu, pieejamiem aizdevumiem laukiem u. c.

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

Lauku Lapa Nr. 4 (181)

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore