Jūs atrodaties šeit

LLKC sniedz atbalstu ES platību maksājumu pretendentiem

Augkopība
Ekonomika

Kopumā 135 LLKC konsultanti visos Latvijas novados nodarbināti, sniedzot konsultācijas un praktisku palīdzību lauksaimniekiem platību maksājumu pieteikumu aizpildīšanā un iesniegšanā elektroniski. ES maksājumiem jāpiesakās līdz 23. maijam.

Kopš Lauku atbalsta dienests (LAD) sācis pieņemt lauksaimnieku pieteikumus 2016. gada valsts un ES platību maksājumiem, jau pirmajās nedēļās tiem pieteikušies vairāk nekā 10 tūkstoši zemnieku. Atgādināsim, ka šīs sezonas jauninājums ir tas, ka atbalstam jāpiesakās elektroniski, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS). Tiem lauksaimniekiem, kuri līdz šim pieteikumus iesniedza papīra formātā un kuriem trūkst zināšanu EPS izmantošanā, maksājumiem elektroniski palīdz pieteikties sertificēti LLKC konsultanti visos novados. LAD amatpersonas jau izteikušas atzinību LLKC konsultantu darbam un atsaucībai. Jāpiebilst, LLKC konsultantu darbs ir maksas pakalpojums.

Kā minēts ievadā, platību maksājumiem var pieteikties līdz 23. maijam, iesniedzot Vienoto iesniegumu. Arī pēc tam iesniegumi tiks pieņemti, taču tad tiks piemērota kavējuma sankcija, samazinot maksājuma kopapjomu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem var pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.

Piesakoties platību maksājumiem elektroniski, lauksaimnieki platību maksājumus varēs saņemt ātrāk – jau oktobrī. Pieteikumu elektroniskā pieteikšanās ļauj operatīvi novērst kļūdas, kas savukārt ļauj izvairīties no sankcijām. Līdz šim ik gadu iesniegumos tika konstatēti pārklājumi vairāk nekā 7900 laukiem un pārdeklarācijas vairāk nekā 21 000 lauku. Sistēma sniedz brīdinājumus arī gadījumos, ja klients aizmirsis pieteikties kādam no atbalsta veidiem, kuru būs saņēmis iepriekšējos gados, kā arī neļaus pieteikt neatbilstošas platības.

EPS izmantošana ievērojami mazinās administratīvo slogu 15 886 lauksaimniekiem, kuri 2015. gadā pieteikušies dalībai mazo lauksaimnieku shēmā. Lai turpinātu dalību tajā, iesniegums būs jāiesniedz tikai, lai norādītu, ka iepriekš atbalstam pieteiktās platības nav mainījušās.

LLKC Augkopības nodaļas vecākā speciāliste Ilze Skudra atgādina, ka lauksaimniekiem Zemgales reģionā – īpaši jutīgajās teritorijās – līdz 15. maijam Valsts augu aizsardzības dienestā (VAAD) ir jāiesniedz mēslošanas plānu kopsavilkums. Ja tas netiek izdarīts, VAAD var piemērot administratīvo sodu, bet LAD – samazināt platību maksājumus. Mēslošanas plānu kopsavilkums jāiesniedz, apsaimniekojot lauksaimniecībā izmantojamo zemi 20 ha un lielākā platībā, kā arī audzējot dārzeņus, kartupeļus, augļu kokus un ogulājus trīs ha un lielākā platībā un lietojot mēslošanas līdzekļus katru gadu ne vēlāk kā līdz kultūraugu sējai vai stādīšanai (ilggadīgiem sējumiem un stādījumiem – līdz veģetācijas sākumam). Lai sagatavotu mēslošanas plānus, aicinām vērsties pēc palīdzības pie LLKC augkopības konsultantiem Andra Skudras (LLKC Ozolnieki, tālr. 63050577), Jāņa Treija (Jelgava, tālr. 63011439), Ievas Litiņas (Bauska, tālr. 63927211) un Matīsa Skrandas (Dobele, tālr. 26384304).

LAD atgādina, ka līdz 30. maijam mehāniski jāapstradā papuve, ja šī platība iepriekšējā gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs. Ja 2016. gadā papuves aizņemtā platība 2015. gadā deklarēta kā ilggadīgais zālājs, tai jābūt mehāniski apstrādātai līdz 2016. gada 30. maijam. Bet līdz 15. septembrim papuves platībā regulāri jāapkaro nezāles, un augi jāiestrādā augsnē līdz kārtējā gada 15. septembrim.

Latvijā platību maksājumu saņēmēju skaits ir vairāk nekā 60 tūkstoši, tostarp lauksaimniecības uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestādes, lauksaimniecības zemes īpašnieki un apsaimniekotāji. Vienotā platības maksājuma likme 2016. gada maksājumu sezonā ir provizoriski 58 eiro par vienu hektāru, papildus tam zaļināšanas maksājuma likme provizoriski ir 34 eiro par hektāru.

Iveta Tomsone,

LLKC Apgāda vadītāja

Pievienot komentāru