Jūs atrodaties šeit

Iznākusi septembra “Lauku Lapa''

Augkopība
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Lopkopība
Mežsaimniecība

Iznācis LLKC informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” septembra numurs. Veiksmīgas saimniekošanas pieredze no novadiem: par Janas Štūlbergas bioloģisko saimniecību “Dzirnas” stāsta LLKC Kuldīgas nodaļas konsultante Inese Blūma; par Vili Jansonu, kurš savu saimniecību Ērģemes pusē nodevis savam mazdēlam Kristapam Sulam, uzzinām LLKC Valkas nodaļas konsultantes Valdas Empeles sarunā.

LLKC Grāmatvedības un finanšu nodaļas grāmatvedības konsultante Anda Skadiņa sagatavojusi materiālu par UIN apliekamās bāzes noteikšanu zemnieku saimniecībām no 2018. gada.

LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils turpina iepazīstināt ar sausseržiem, trešajā, noslēdzošajā, turpinājumā – šķirņu raksturojums.

No LLKC žurnāla “Latvijas Lopkopis” pārpublicējam žurnālistes Ivetas Tomsones rakstu par brāļiem Gunāru un Artūru Vīgantiem, kuri saimnieko Ērgļu novadā.

Sadaļā “Čiekurs” stāstīts par bojā gājušas mežaudzes atjaunošanu ar ES atbalstu.

Rubrikā “Briseles gaiteņos” par EK piedāvājumu paplašināšanu lauksaimnieku atbalsta, un augkopības produkcijas ražas prognozes.

Joprojām atgādinām lauksaimniekiem par iespējām izmantot profesionālas bezmaksas konsultācijas.

Tradicionāli tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 9 (162)

Dace Millere,

izdevuma “Lauku Lapa” redaktore