Jūs atrodaties šeit

Iznācis “Lauku Lapas” novembra numurs

Augkopība
Grāmatvedība
Lauku attīstība
Mežsaimniecība

Informatīvā izdevuma “Lauku Lapa” novembra numurā nosaucam konkursa “Sējējs 2023” uzvarētājus visās nominācijās.

Augkopības sadaļā par šīssezonas rezultātiem demonstrējumos, ko LLKC ierīkojis kopā ar sadarbības partneriem: par ziemas kviešu šķirņu maisījumu izvērtējumu un augu barības vielu izmantošanas efektivitātes palielināšanu kviešos.

Dārzkopības rubrikā noslēdza stāstījumu par to, kādas idejas varam pārņemt no dārzkopjiem Zviedrijā.

Grāmatvedības sadaļā – par stingrāku kontroli būvdarbu līgumos, kontrolējot norēķinus ar apakšuzņēmējiem.

Labās pieredzes stāsti: par uzņēmuma “Farmore” inovatīvu produktu, meža atpūtas namiņu izveidošanu Gulbenes pusē un kooperācijas idejām Saldū.

Mežsaimniecības sadaļā: aktuālākie rudens darbi mežā.

Rubrikā “Briseles gaiteņos”: lielākā makaronu ražotāja – Itālija;  ES dominē ģimenes saimniecības; vai Kopējā lauksaimniecības politika ir uz pareizā ceļa?

Kā vienmēr, tiek publicēts kalendārs ar svarīgākajiem datumiem, kurus lauku uzņēmējs nedrīkst aizmirst  nākamajā mēnesī.

LAUKU LAPA NR. 11 (224) 

Dace Millere,
izdevuma “Lauku Lapa” redaktore