Jūs atrodaties šeit

Iespēja pieteikties pasākumam "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana"

Augkopība
Lopkopība
Pakalpojumi
Savstarpējā atbilstība

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” Valsts Lauku tīkla pasākuma "Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana"ietvaros līdz 2013. gada 24. aprīlim aicina lauksaimniekus pieteikt dalību konkursam minētajā pasākumā.

Lai lauksaimnieki pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības atbalsta veidiem lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, jāievēro gan savstarpējās atbilstības (SA) prasības, gan arī minimālās organiskā mēslojuma un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas un citas obligātās prasības. Lauksaimniekiem ir iespēja ar LLKC sertificētu konsultantu palīdzību izvērtēt saimniecību atbilstību SA prasībām, aizpildot vizītes lapu, un saņemt konsultācijas saimniecības ražošanas efektivitātes paaugstināšanai.

SA atbalsta nodrošināšanu lauksaimniekiem veic sekojošās jomās:

 • Laba lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumi.
 • Vides aizsardzība;
 • Sabiedrības, dzīvnieku un augu veselība;
 • Dzīvnieku identifikācija un reģistrācija
 • Dzīvnieku labturība

Pieteikšanās

 • Konkursa pretendents dalībai saimniecības atbilstības izvērtēšanai piesakās vienā no sekojošiem veidiem:
  • aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē;
  • aizpildot pieteikuma  anketu (MS Word) un nosūtot uz e-pastu: ilze.skudra@llkc.lv vai faksu 63022264;
  • nosūtot pa pastu vai nogādājot LLKC Rīgas ielā 34, Ozolnieku novadā, Ozolnieku pagastā LV – 3018, vai LLKC reģionālajās nodaļās.
 • Pretendentu pieteikumi tiek izskatīti pieteikšanās kārtībā pa reģioniem.

Saimniecību atlasei tiek izvirzīti kritēriji

 • Pretendēt uz dalību novērtējumā var personas, kas pretendē uz Eiropas Savienības platību maksājumu atbalstu.
 • Nosacījumi saimniecībām:
  • piederošie mājlopi un ganāmpulki ir reģistrēti dzīvnieku ganāmpulkā valsts aģentūrā “Lauksaimniecības datu centrā” normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
  • lauksaimniecības dzīvnieku ganāmpulks atrodas pārraudzībā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
  • lauksaimniecības dzīvnieku skaits ir 10 un vairāk dzīvnieku vienības, bet īpaši jutīgā teritorijā 5 un vairāk dzīvnieku vienības.
  • augkopības saimniecībām laukaugu sējplatība ir 20-1000 ha un/vai audzē dārzeņus, augļu kokus vai ogulājus trīs hektāru un lielākā platībā.

 Valsts Lauku tīkla pasākumu ietvaros notiekošā pasākuma „Savstarpējās atbilstības atbalsta nodrošināšana” konkursa nolikums (.pdf)

Papildus informācija: Ilze Skudra, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv,  tālr. 63050577.

Pievienot komentāru