Jūs atrodaties šeit

Pieteikšanās platību maksājumiem – no 11. aprīļa

Augkopība
Lopkopība

No 11. aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu.

Līdz 22. maijam Vienotais iesniegums elektroniski jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS). Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs. Jāņem vērā, ka par katru nokavēto darba dienu atbalsta apmēram tiks piemērots 1% samazinājums.

Arī šogad LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagastu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju laikā, gan arī, apmeklējot LAD klientu apkalpošanas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā.

Atbalstu platībmaksājumu pieteikumu sagatavošanā sniegs arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs. LLKC konsultante augkopībā Ilze Skudra: “Konsultācijas un praktisku palīdzību platību maksājumu pieteikumu sagatavošanā un elektroniskā iesniegšanā LAD Elektroniskā pieteikšanās sistēmā (EPS) sniedz LLKC 125 sertificēti konsultanti visos Latvijas novados.  Konsultanti sniedz informāciju gan tiem, kuri vēlas uzsākt platībmaksājumu atbalsta saņemšanu, gan arī jau pastāvīgiem platību maksājumu atbalsta saņēmējiem. Lauku konsultāciju birojos var iegūt informāciju gan par atbalsta veidiem, gan par prasībām, kas jāievēro, piesakoties uz konkrētu atbalsta veidu, gan arī konsultanti, izvērtējot saimniecības sējumu struktūru, palīdzēs precizēt saimniecības atbilstību zaļināšanas prasībām. Tiem lauksaimniekiem, kuriem trūkst zināšanu darbā ar elektronisko pieteikšanās sistēmu, konsultanti, noslēdzot vienošanos par maksu, varēs palīdzēt pieteikties uz platībmaksājumu atbalstu. Informāciju par konsultantiem var iegūt LLKC mājaslapā (new.llkc.lv).”

Nosacījumus katra konkrētā atbalsta veida saņemšanai 2018. gadā var lasīt LAD mājaslapas sadaļā “Rokasgrāmatas un veidlapas”. Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaimnieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv vai, zvanot uz informatīvo tālruni: 67095000. Atbalsta veidi un galvenie nosacījumi atbalsta saņemšanai  pieejami ŠEIT.

LLKC KONSULTANTU SARAKSTS

Ziņu sagatavoja Dace Millere,

LLKC Apgāda redaktore,

izmantojot LAD informāciju