Jūs atrodaties šeit

Pļaušanas serviss 2018

Augkopība
Lopkopība

3.06.2018

Zālāju zelmeņu produktivitāti ietekmē daudzi faktori: augsnes auglība, botāniskais sastāvs, mēslojums, mitruma režīms, izmantošanas intensitāte.

Šī gada sausie laika apstākļi ir atstājuši ietekmi uz zelmeņa ražību. Ražas veidošanai  ūdens patēriņš ir ļoti atkarīgs no augšanas apstākļiem. Uzlabojot barības režīmu zālaugiem, tie ekonomiskāk izmanto ūdeni ražas veidošanās laikā.  Jo auglīgāka augsne, jo raža lielāka.

Papildmēslošana ar slāpekļa minerālmēsliem, ja platības paredzētas pļaušanai,  mēslo ar  1/3 (no kopējās paredzētās mēslošanas devas)  pēc pirmās zāles nopļaušanas.  Šogad jāņem vērā sausums, jo slāpekļa minerālmēslu iedarbībai, nepieciešams mitrums. Mēslo pirms, vai pēc lietus.

Platībās, kur notiek ganīšana, mēslošana notiek 3-4 paņēmienos pēc apganīšanas reizēm pirmajā vasaras pusē.

28.05.2018

Saulīte staigā pa Latviju un izskatās, ka varētu būt laba izdevība šonedēļ starp skābbarības gatavošanu sagatavot labu stiebrzāļu sienu. Paldies, visiem zemniekiem, kuri ziņo par skābbarības gatavošanas uzsākšanu, jo nu jau ir pilnīgi skaidrs, ka skābbarības gatavošana notiek visos Latvijas reģionos. Informācija un Ieteikumi sagatavoti uz 28.05.2018.

Sakarā ar sauso un saulaino laiku zāles masai pieaugumi  pagājušajā nedēļā nav lieli (skat. tabulu pielikumā).

Vidējā un vēlā āboliņa lauki vēl varbūt var gaidīt, bet pārējie zelmeņi ir jāpļauj.

Ir jāpaspēj novākt pirmo pļāvumu pirms lietiem, lai, sagaidot mitrumu, zāle ar jaunu sparu un strauji varētu ataugt. Zāles ataugšanas spējas palielināšanai zāli iesakām pļaut ~8 cm augstumā.

Precīzāk rezultātus pa reģioniem un zālāju veidiem skatieties tabulā.

Priecāsimies saņemt ziņas no tiem, kas uzsākuši skābbarības gatavošanu.

Silvija Dreijere,

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja

21.05.2018

Pēc pagājušās nedēļas lietus, kas nevienmērīgi, bet pārstaigāja Latviju silts un saulains laiks saglabājas. Tauriņzieži strauji  audzē masu, stiebrzāles ir tuvu vārpošanai. Latvijā ir jābūt gataviem skābbarības gatavošanas sezonas sākšanai šonedēļ. Informācija apkopota 21. maijā.

Sētie stiebrzāļu maisījumi. Kurzemē un Zemgalē zāles masa nav īpaši liela – 10-15 t/ha, bet, tā kā netiek solīts lietus, tad jāsāk gatavot skābbarība, lai pirmais pļāvums tiktu novākts pirms lietus, un tad zelmenis ātrāk ataugtu un, iespējams, raža otrajā pļāvumā būtu labāka. Latgalē vietām lietus nolija raženi, un tas ir rezultējies ļoti straujā stiebrzāļu ražības pieaugumā, pārsniedzot 20 t/ha. Ja gatavosiet skābbarību šonedēļ, tad ir cerības ne tikai uz kvalitāti, bet arī labu masas iznākumu. Vidzemē ražība stiebrzālēm ir zema – zem 10 t/ha. Šonedēļ vēl varētu gaidīt masas pieaugumu, bet, ja stiebrzāles sāk vārpot, tad ir jāgatavo skābbarība un jācer uz labākiem nākamajiem pļāvumiem.

Lucerna. Laba ražība ir Kurzemē, kur tā tuvojas 25 t/ha. Jāsagaida šīs nedēļas analīžu rezultāti, lai saprastu, kas notiek ar proteīnu. Tad varētu prognozēt skābbarības gatavošanas laiku. Zemgalē arī lucerna sāk pumpuroties, lai arī ražība ir zem 20 t/ha, ir jāgatavojas skābbarības gatavošanai. Vidzemē un Latgalē šonedēļ ļausim lucernai augt.

Sarkanais āboliņš. Šonedēļ vēl ļausim audzēt masu. Prognozes precizēsim pēc analīžu rezultātu saņemšanas nedēļas vidū.

Precīzāk rezultātus pa reģioniem un zālāju veidiem skatieties pielikumā EXCEL tabulā.

Priecāsimies saņemt ziņas no pirmajiem, kas uzsākuši skābbarības gatavošanu.

Silvija Dreijere,

LLKC Lopkopības nodaļas vadītāja