Jūs atrodaties šeit

Mācības ES nozīmes zālāju biotopu apsaimniekotājiem Ozolniekos

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība
Tālākizglītība

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” aicina pieteikties uz mācībām lauksaimniekus, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" (BDUZ) un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase), tad ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā jāiegūst pamatiemaņas zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanā, apmeklējot mācību kursus un iegūstot atbilstošu dokumentu.

Mācību struktūra: mācībās paredzētas gan teorētiskās, gan praktiskas nodarbības.

Mācību norises laiks: 25.-26.05.2019. sākums plkst. 10.00.

Mācību norises vieta: LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 un izbraukums uz praktisko nodarbību vietām Jelgavas un Ozolnieku novadā.

Mācību dalībnieku skaits grupā ir ierobežots, un dalība mācībās ir bez maksas.

Lūdzam obligāti pieteikties līdz 24. maijam (ieskaitot) zvanot/rakstot un, nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīta reģistrācijas veidlapa.

Pieteikšanās un plašāka informācija: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44

 

PielikumsIzmērs
bduz_llkc06oz07-m.pdf181.49 KB