Jūs atrodaties šeit

Pamatapmācība AAL profesionālo lietotāju apliecību iegūšanai

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Ozolniekos organizē mācību grupu apliecības iegūšanai augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (pirkt, lietot, tirgot 2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus). Mācību temats: “Augu aizsardzības līdzekļu droša, agronomiski un ekonomiski pamatota lietošana”.

Mācību norises vieta: LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 4 mācību dienas31.01.; 01.02.; 05.02. un 06.02.

Uz mācībām līdzi jāņem viena fotogrāfija (izmērs 3x4 cm) apliecības sagatavošanai.

Kursu maksa: 110,00 eiro, t. sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, izdales materiāli, kafijas pauze, VAAD tests un apliecības izgatavošana, ko uzreiz saņem mācību noslēgumā.

  • Mazajām saimniecībām un mežsaimniecisko pakalpojumu uzņēmumiem, kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15 000 eiro, un meža zemes īpašniekiem un tiesiskajiem valdītājiem ar meža zemes platību līdz 50 hektāriem dalības maksa ir 44,17 eiro, t. sk. PVN (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 705).

Plašāka informācija un pieteikšanās:

LLKC Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.