Jūs atrodaties šeit

Papildu apmācību grupa augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai

Augkopība
Tālākizglītība

Ņemot vērā pieprasījumu, LLKC Ozolniekos marta sākumā tiks rīkotas apmācības augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecības iegūšanai.

Jāatzīmē, ka saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” persona, kas saņēmusi profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību otrās reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu lietošanai, vienlaikus uz pieciem gadiem iegūst augu aizsardzības līdzekļu pārdevēja statusu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatora statusu.

Mācību norises vieta: apmācības notiks LLKC, Rīgas ielā 34, Ozolniekos.

Mācību norises laiks: 7., 8., 9. marts plkst. 9.30.

Galvenās apmācību tēmas:

Augu aizsardzības jēdziens;

Normatīvie akti par augu aizsardzības līdzekļu glabāšanu un lietošanu;

Kultūraugu slimības, kaitēkļi, nezāles un to klasifikācija

Integrētā augu aizsardzība, profilakse;

Nelegāli vai viltoti augu aizsardzības līdzekļi. Riski.; Viltojumu identificēšana;

Darba aizsardzības prasības, strādājot ar augu aizsardzības līdzekļiem;

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas.

Uz apmācībām līdzi jāņem fotogrāfija (izmērs 3x4 cm).

Kursu maksa: 80 eiro (t.sk. PVN)

Plašāka informācija un pieteikšanās: Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, e-pasts:rudite.sanzarevska@llkc.lv

Pievienot komentāru