Jūs atrodaties šeit

Tālmācības kursi augu aizsardzības līdzekļu apliecības atjaunošanai

Augkopība
Tālākizglītība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs piedāvā apgūt tālmācībā zināšanu atjaunošanas apmācības programmas tēmas profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem (6 stundas).

Kam ir jāapgūst programma “Zināšanu atjaunošana profesionālajiem augu aizsardzības līdzekļu lietotājiem”?

Personas, kam ir jāpagarina profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība pēc 5 gadu termiņa beigām.

Ko var apgūt šajā programmā?

Sagatavotā programma ietver Ministru kabineta noteikumos Nr. 147 “Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību” minētās tēmas 6 stundu apjomā, kuru apguve ir obligāta, lai atjaunotu profesionālā augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecību.

Ko var iegūt pēc sekmīgas programmas apguves?

Sekmīgi apgūstot minētās tēmas, dalībnieki saņem izziņu par programmas apguvi 6 stundu apjomā.

Izziņa iesniedzama tuvākajā Valsts augu aizsardzības dienesta reģionālajā nodaļā apliecības saņemšanai. (Vēlams savu vizīti pieteikt,  iepriekš sazinoties ar attiecīgo filiāli.)

Izmaksas

Programmas apguves izmaksas ir 40,00 eiro (t.sk. PVN).

Norādītajā cenā iekļauta reģistrācija, piekļuve tālmācības materiāliem, testu kārtošana, izziņas sagatavošana, nosūtīšana pa pastu vai tās saņemšana klātienē LLKC centrālajā birojā Ozolniekos, Rīgas ielā 34.

* Pārtraucot mācības pēc paša vēlēšanās vai neizpildot Tālmācības programmas prasības, nauda netiek atgriezta atpakaļ.

Reģistrācijas un apmaksas kārtība

Jāveic Tālmācības lietotāja konta izveide: http://talmaciba.llkc.lv/login/signup.php

Pēc lietotāja konta izveides rēķinu automātiski saņemsiet e-pastā.

Pēc rēķina apmaksas un reģistrācijas maksas saņemšanas 4 darba dienu laikā jūsu izveidotajam lietotāja kontam tiks piešķirta piekļuve pie mācību materiāliem.

Mācību process

Mācības notiek, mācoties patstāvīgi, izmantojot Tālmācības materiālus un norādītos literatūras avotus.

1. Iepazīšanās ar mācību programmu un mācību materiāliem tēmu apgūšanai;

2. Patstāvīgais darbs mācību tēmu apguvē;

3. Pārbaudes testu kārtošana.

Mācību programma jāapgūst 1 mēneša laikā.

Veiksmīgi nokārtojot ieskaites, jūs elektroniski un ar pasta starpniecību iegūsiet izziņu par konkrētās mācību programmas apguvi, kas iesniedzama Valsts augu aizsardzības dienestā apliecības saņemšanai.
 

Kontakti:
Programmas koordinatore:
Rudīte Sanžarevska, tālr. 63050235,  mob. tālr. 26148820, e-pasts: rudite.sanzarevska@llkc.lv
Tehniskais atbalsts:
Aleksandrs Graudiņš, e-pasts: aleksandrs.graudins@llkc.lv, mob. tālr. 26154330