Jūs atrodaties šeit

Atbalsts invazīvo sugu apkarošanā - semināra ieraksts

Augkopība
Februāra sākumā informatīvā seminārā Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Daugavpils Universitāti iepazīstināja ar mazo grantu programmu, kas paredzēta jaunu, efektīvu un dabai draudzīgu invazīvo sugu apkarošanas metožu pielietošanai, lai uzlabotu invazīvo sugu pārvaldību Latvijā.
 
Atgādinām, ka tiešsaistes seminārā eksperti skaidroja invazīvo sugu problemātiku, iepazīstināja ar prioritārajām invazīvajām sugām, to nelabvēlīgo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un zināmajām šo sugu iznīcināšanas un ierobežošanas metodēm. Seminārā padziļināta uzmanība tika pievērsta Spānijas kailgliemeža, rotana, puķu spriganes, krokainās rozes, Kanādas zeltgalvītes, vārpainās korintes, ošlapu kļavas, pīlādžlapu sorbārijas, daudzlapu lupīnas un baltās robīnijas apkarošanai. Tāpat tika aizvadīta spraiga diskusija, rastas atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem.
 
Semināra ieraksts, lektoru prezentācijas un atbildes uz jautājumiem rodamas šeit:
 
Mazos grantus konkursa kārtā piešķirs iedzīvotājiem, uzņēmējiem un sadarbības grupām (tajā skaitā pašvaldībām), kas savā vai pārvaldībā esošajā īpašumā vēlas ierobežot invazīvās sugas, izmantojot Latvijai inovatīvas, dabai draudzīgas un izmaksu lietderīgas metodes. Mazo grantu konkurss  paredzētais atbalsta finansējums vienam projektam būs līdz 5000 EUR. Konkurss notiks projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros. Invazīvo sugu pārvaldības jomā šāds projektu konkurss Latvijā notiks pirmo reizi. Mazo grantu programmas ietvaros tās dalībniekiem būs iespēja ne tikai saņemt finansiālu atbalstu invazīvo sugu apkarošanai, bet darbu plānošanas un īstenošanas laikā arī konsultēties ar pieredzējušiem ekspertiem.