Jūs atrodaties šeit

Iespēja pieteikties ierīkot demonstrējumu augkopībā VLT pasākumā „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā”

Augkopība

LLKC Valsts Lauku tīkla pasākuma „Ilgtspējīgu lauksaimnieciskās ražošanas pilotprojektu īstenošana laukkopībā un dārzkopībā” ietvaros līdz 2015. gada 13. aprīlim aicina lauksaimniekus pieteikt dalību demonstrējuma ierīkošanai saimniecībā sekojošās tēmās:

 • Augsnes apstrādes tehnoloģiju (minimalizētā un tradicionālā) salīdzinājums laukaugu sējumos;
 • Slimību ierobežošanas efektivitāte lauku pupās;
 • Proteīna avotu nodrošināšana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā;
 • Kartupeļu kaitīgo organismu ierobežošana integrētā augu aizsardzībā

Pieteikuma anketa demonstrējuma ierīkošanai augkopībā

(nosūtīt uz e-pastu: ilze.skudra@llkc.lv)

Saimniecību atlasei tiek izvirzīti kritēriji

Konkursā var pieteikties juridiskas personas, kuras:

 •  ievēro labas lauksaimniecības un vides stāvokļa nosacījumus, savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības, un bioloģiskās saimniecības, kurām ir bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūcijas izsniegts sertifikāts;
 •  var nodrošināt iegūto rezultātu interpretāciju skaitļu izteiksmē;
 •  noorganizē vienu lauka dienu.

 

Nosacījumi saimniecībām:

 • demonstrējamā kultūrauga ražas līmenis ir virs vidējā statistiskā rādītāja;
 • konkursā priekšrocība saimniecībai, kurai lauksaimniecībā izmantojamai zemei ir veikta augšņu agroķīmiskā izpēte ne senāk par 5 gadiem;
 • saimniecībai demonstrējumā augsnes apstrādes tehnoloģiju salīdzinājumā jānodrošina veikt tiešo sēju graudaugu un pākšaugu sējumos;
 • saimniecībai demonstrējumā kaitīgo organismu ierobežošanā sējumu struktūrā jānodrošina lauku pupas vai kartupeļi;
 • saimniecībai ir nepieciešamā tehnika darbu veikšanai.

Papildu informācija: Ilze Skudra, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv,  tālr. 63050577.

PielikumsIzmērs
pieteik_anketa_2015.doc64.5 KB

Pievienot komentāru