Jūs atrodaties šeit

Invazīvo sugu ierobežošanai apstiprināti pieci projekti

Augkopība

Projekta LIFE-IP LatViaNature ietvaros īstenošanai apstiprināti pieci projekti – Kanādas zeltslotiņas un Spānijas kailgliemeža ierobežošanai. Projektu konkursu “Mazo grantu shēma invazīvo sugu pārvaldībai” īsteno Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un Daugavpils universitāti.

Lai saprastu, cik iedarbīga bijusi projektā izvēlētā “cīņas” metode ar konkrētu invazīvo sugu, LLKC eksperti – augkopības konsultante un malakoloģe Iveta Jakubāne, ekonomikas eksperte Santa Pāvila, kā arī Dabas aizsardzības pārvaldes un Daugavpils universitātes speciālisti – jau veic saimniecību apsekojumus. Šie cilvēki arī būs mentori, sniedzot saimniekiem nepieciešamos padomus projekta īstenošanas gaitā.

Siguldas novada pašvaldība (Spānijas kailgliemezis): Pašvaldība izbūvējusi publisku kompostēšanas laukumu un šogad plāno uzsākt atkritumu pieņemšanu no dārziem un parkiem. Dažādu augu atlieku pārvietošana ir viens no veidiem, kā izplatās Spānijas kailgliemezis. Tāpēc kompostēšanas laukumam nepieciešams risinājums, lai nepieļautu gliemežu vairošanos, izdzīvošanu un pārvietošanos ārpus laukuma teritorijas. Projekta mērķis – nodrošināt, lai laukumā iegūtais komposts būtu brīvs no Spānijas kailgliemežiem un to oliņām, tādējādi būtu droši izmantojams labiekārtošanas darbos. Projekts noslēdzas 2024. gada 1. maijā.

Siguldas novads (mobilais pīļu ganāmpulks): projekta īstenotāja noslēgusi līgumus kā ar privātpersonām, tā Siguldas pašvaldību par projekta īstenošanu viņu zemes gabalos, pīlēm drošu aploku izveidi, barību, ūdeni pietiekamā daudzumā. Kad norunātais termiņš beidzas, pīles ar visu inventāru tiek pārvietotas uz citu zemes gabalu.  Projekts noslēdzas 2023. gada 1. novembrī.

Salaspils (Kanādas zeltslotiņa): Ar aktīvām, agresīvām darbībām saimnieks plāno divu gadu laikā likvidēt vai maksimāli ierobežot zeltlsotiņu plantāciju, lai tuvākā  vai tālākā nākotnē tajā varētu attīstīt komercaugļu dārzu. Projekts noslēdzas 2024. gada 31. maijā.

Jūrmalas pilsētas Lielupes palienas: Projekta ietvaros trīs blakus esoši zemes īpašnieki ir gatavi sadarboties, lai samazinātu Spānijas kailgliemežu invāziju no blakus esošās dabiskās pļavas, tos tos pilnībā iznīcinot savos zemes gabalos. Projektā pieteiktā teritorija atrodas Jūrmalas pilsētā, Krastciemā, robežojoties ar Lielupes palienas pļavām. Projekts noslēdzas 2022. gada 1. oktobrī.

Dorupe: Spānijas kailgliemežu izskaušana birzītē starp privātmājām, kurā tie vairojas un lien dārzos. Projektā kombinēs vairākas metodes, iesaistīs arī kaimiņus, lai visi kopā kailgliemežus iznīcinātu masveidā un regulāri kā birzītē, tā privātmāju dārzos, nepieļaujot sugas savairošanos un tālāku izplatību. Projekts noslēdzas 2023. gada 30. septembrī.

 

Šis ir pirmais mazo grantu projekts invazīvo sugu apkarošanai. Kopumā iecerēti divi mazo grantu projektu konkursi ar kopējo finansējumu 50 000 EUR. Pirmajā kārtā pieejami 20 000 EUR, vienam projektam paredzot no 1000 līdz 5000 EUR. Atbalsta apjoms plānots līdz 100%, kas nozīmē, ka daļu izmaksu var nākties segt pašam. Projekta apstiprināšanas gadījumā tas jāievieš ne ilgāk kā divu gadu laikā no līguma parakstīšanas brīža. Vairāk par projektu LatViaNature mājaslapā.

Plašāka informācija: Sandra Misa, LLKC projektu vadītāja, 29333020, E-pasts: sandra.misa@llkc.lv.