Jūs atrodaties šeit

Lauka demonstrējumi var parādīt lauksaimniekiem jaunas iespējas

Augkopība

Kas ir lauka demonstrējumi? Tos parasti ierīko konsultants sadarbībā ar lauksaimnieku un zinātnieku, lai demonstrētu un novērtētu kādu jaunu tehnoloģisku paņēmienu vai metodi, vai, lai ieviestu ražošanā kādu zinātnisku atziņu.

Kāpēc ierīkot lauka demonstrējumus? Ierīkojot demonstrējumu, var parādīt lauksaimniekiem jaunas iespējas, tehnoloģijas, metodes. Tas ir efektīvs informācijas apmaiņas veids, lai rosinātu lauksaimniekus apgūt jaunas un pilnveidot esošās tehnoloģijas kultūraugu audzēšanā.

Kā noteikt demonstrējuma nepieciešamību? Jānoskaidro   problemātiskie jautājumi lauksaimnieciskajā ražošanā un jāpiedāvā iespējamie risinājumi, kuri ir pielietojami plašākam lauksaimnieku lokam. Parasti jaunas metodes jāpārbauda vietējos apstākļos, tādā veidā ar demonstrējumu palīdzību var palielināt lauksaimnieku izpratni par jaunajām metodēm, tehnoloģijām un palielināt vēlmi lauksaimniekiem pašiem izmēģināt jauno metodi vai tehnoloģju.

Kā veic demonstrējumus? Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar zemnieku saimniecībām nu jau vairāk nekā 25 gadus organizē lauku demonstrējumus, piedāvājot aktuālu jautājumu risinājumus un iegūstot neatkarīgus rezultātus. Galvenokārt tiek salīdzināts standarta paņēmiens, kas ir demonstrējuma saimniecības pielietotās prakses variants, ar jauno metodi vai paņēmienu. Katram tiek veikts novērtējums – gan agronomiskais, gan ekonomiskais.

Kas tiek demonstrēts? Lauku demonstrējumu ierīkošanu saimniecībās atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests, tos īstenojot Latvijas LAP 2014.–2020. gada pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākumā “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem”. LLKC augkopībā kopš 2018. gada realizē sešas tēmas 13 saimniecībās dažādos Latvijas reģionos.

Augkopības demonstrējumu saimniecības 2021. gadā

Četrās saimniecībās dažādos reģionos trīs gadus tika demonstrēta dažādu mēslošanas līdzekļu lietošana, t. sk., izmantojot ārpussakņu mēslojumu ziemas kviešos. 2021. gadā noslēdzās demonstrējums un rezultāti publicēti LLKC tīmekļvietnē demonstrējumu sadaļā. Trīs saimniecībās, t. sk. vienā bioloģiskā saimniecībā tiek vērtēta kaļķošanas materiālu efektivitāte, salīdzināti piecu veidu kaļķošanas materiāli. Augu aizsardzībā demonstrējumos tiek vērtēti desikanti kartupeļos, kā arī salīdzināta integrētā augu aizsardzības metode un saimnieka pieredze rapša un pākšaugu audzēšanā. Dažādus augsnes apstrādes paņēmienus novērtē Vidzemes un Zemgales reģionos. Savukārt bioloģiskā lauksaimniecībā demonstrējumā novērtē augu maiņas nozīmi laukaugu audzēšanā, izvēloties kā priekšaugus gan graudaugus, gan pākšaugus, t. sk. novērtē priekšauga nozīmi kaitīgo organismu ierobežošanā. Šīm tēmām noslēdzošais būs 2022. gads.

Kur pieejami demonstrējumu rezultāti? Katrā demonstrējumā vasaras sezonā tiek organizēta lauka diena. To rīko, lai interesentiem būtu iespēja novērtēt ierīkotos variantus uz lauka, uzklausīt konsultanta un zinātnieka atziņas, lai lauksaimnieki varētu apmainīties ar pieredzi. Pasākumā var piedalīties jebkurš interesents. Pēdējos gados saistībā ar ierobežojumiem lauka  dienas tika organizētas attālināti, tam bija savi plusi un savi mīnusi. Tiešsaistes dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju iepazīties ar demonstrējuma tēmas risinājumiem no dažādiem reģioniem vienā lauka dienā, ietaupot laiku braucienam uz demonstrējumu ierīkošanas vietām, bet izteica nožēlu, ka nevar klātienē tikties ar kolēģiem un iepazīties ar demonstrējuma saimniecību. Informāciju par organizētajām lauka dienām var iegūt, apmeklējot LLKC un demonstrējumu sadarbības partneru – Agroresursu un ekonomikas institūta, Latvijas Zemnieku federācijas un Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas – mājaslapas.

Augkopības demonstrējumu rezultāti katru gadu publicēti LLKC   izdevumā “Lauku Lapa”, kā arī tēmas noslēdzošajā gadā tiek organizēts publisks seminars, kur iesaistītie dalās ar rezultātiem un galvenajām atziņām. Katras lauka dienas dalībnieki aptaujas anketā sniedz savu vērtējumu par demonstrējumu un atzīst, ka demonstrējumi ir labs veids, kā iegūt jaunas zināšanas un informāciju, kā arī apmainīties ar pieredzi savā starpā, un demonstrējumi ir jāturpina, akcentējot nozares aktualitātes.

Ilze Skudra,
LLKC Augkopības nodaļas konsultante augkopībā

Foto: Ilze Skudra
Foto: Daiga Mellere