Jūs atrodaties šeit

Lopbarības sagatavošana šopavasar iekavēsies

Augkopība
Citi
Zālēdāju projekts

Lai gan kalendārs rāda maija pēdējo dekādi, zāle ļoti negribīgi cero un stiepjas garumā. Tādēļ rupjās lopbarības sagatavošana tik raiti neveiksies. Uz kvalitatīvu sagatavoto barību var cerēt tie saimnieki, kuri prasmīgi strādājuši pie zālāju lauku ierīkošanas, mēslošanas un apsaimniekošanas.

Vērojot zālāju laukus Vidzemē, Kurzemē un vietām Latgales pusē, var redzēt milzum daudz dzelteno pieneņu, kas neliecina par kvalitatīviem zālājiem. Arī lokaugļu zvēres cenšas pārspēt citus augus zālājos. Neappļautā lokaugļu zvēre zālājos ievērojami pazeminās iegūtās lopbarības kvalitāti, un nogatavojušās un izbirušās sēklas turpinās piesārņot zālāju laukus. Šur tur var ieraudzīt pa kādam zaļam, labi koptam, atjaunotam zālāju zelmenim. Turpat cauri nenopļautajai kūlai spraucas vārgi stiebrzāļu asni. Šādi lauki norāda, ka pavasarī nav tikuši apsaimniekoti un patlaban to iekopšana ir jau nokavēta. Par rūpīgu saimniekošanu neliecina arī košie zvēreņu lauki, jo, pirms ienākas šo nezāļu sēklas, tie bija jāappļauj. Siltummīlošākās kultūras kā lucerna un galega, sagaidījušas pirmās karstākās dienas, steidz atgūt iekavēto augšanas tempu.

Ja runājam par zālāju mēslošanu, tad šopavasar mēslojuma iedarbību zālājos var redzēt īpaši labi. Zālājiem agrā pavasarī bija jābūt labi pabarotiem ar komplekso mēslojumu, līdz ar to, sagaidījuši siltumu, tie ir spēcīgi sazēluši un sola labu ražu. Lai iegūtu labu zālāju ražu, līdz ar to – kvalitatīvu rupjo lopbarību, pavasara darbi zālājos jāpaveic laicīgi, iekavēto un nepadarīto patlaban atgūt nav iespējams. Nemēslotā zālājā zāle attīstās lēni, šāds zālājs būs mazražīgs, nekvalitatīvs un vēlu pļaujams.

Lai labāk izprastu ieguvumus, ko lopkopības saimniecībā dod sistemātisks un plānveidīgs darbs, apsaimniekojot zālājus, LLKC lopkopības kompetenču cents ir ierīkojis izmēģinājumu z/s “Dārznieki” par virsaugu ietekmes vērtējumu uz zelmeņa attīstību sējas gadā un mēslošanas līdzekļu efektivitātes novērtējumu daudzgadīgajos zālājos. Izmēģinājums notiek jau otro gadu, tādēļ šogad varēs vērtēt arī rezultātus.

Informāciju sagatavoja

agronome Biruta Jansone un LLKC Kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa