Jūs atrodaties šeit

Nezāles savu “apkarošanu” negaida

Augkopība
Dārzkopība

Kāpēc tik bieži vērojamas situācijas, kad nezāles mūsu laukos un dārzos atkal svin uzvaras gājienu? Viens no iemesliem ir tas, ka mēs, nezinot nezāļu sēklu dīgšanas dinamiku, ar jebkādu savu plānoto augsnes apstrādi nokavējam.

Tiešā nezāļu apkarošana

Kvalitatīva augsnes apstrāde pavasarī nodrošina to, ka nezāļu sēklas sadīgs vienmērīgi. Runa ir tikai par nezālēm, kas dīgst no sēklām. Tas ir svarīgi gan gadījumos, kad mēs izmantojam mehāniskus nezāļu apkarošanas līdzekļus, gan, ja izšķiramies par herbicīdu izmantošanu. Sīkdrupataina, bet ne saputekļota augsnes kārtiņa virs iesētām sēklām vai iestādītiem stādiem ir tas, kas nepieciešams, lai nezāļu sēklas dīgtu vienlaicīgi. Neatbilstošā laikā apstrādāta augsne veidos augsnes cilas, šādos apstākļos nezāles sadīgs ļoti nevienmērīgi, tā apdraudot mūsu apkarošanas pasākumu izdošanos.

Pareizu darba rīku un agregātu izvēle mehāniskai nezāļu apkarošanai. Svarīgākais ir izmantot tos augsnes rindstarpu apstrādes agregātus ar griezējtipa asmeņiem, kas neapvērš augsnes virskārtu, bet nogriež nezāļu saknes, tā veicinot to bojāeju. Vislabākie ir “bezdelīgas” tipa asmeņi, tiem ir maza īpatnējā pretestība, mazs darbības dziļums – 1–2 cm. Tikai tad, kad kultūraugs sāk nosegt rindstarpas, var pāriet uz dažādu “lemešu” izmantošanu rindstarpu apstrādē, augsnes virskārtu no rindstarpu vidus pieraušot kultūraugu rindām. Tad, kad augi jau ar savām lapām spēj nosegt rindstarpas, mazās sadīgušās nezāles apakšā reālus draudus ražai neradīs.

Apkarošanas laiks vienlīdz svarīgi attiecas kā uz mehānisko apkarošanu, tā uz apkarošanu ar herbicīdiem. Nezāļu sēklu sadīgšana sākas praktiski uzreiz pēc augsnes apstrādes, tas nozīmē, ka apkarošanas pasākumu izpildei jābūt gatavībā tūlīt vai vēlākais pēc 5–7 dienām. No sēklām dīgstošās nezāles visvienkāršāk apkarojamas dīgļlapu fāzē, kad mehāniski var iznīcināt pat līdz 100% no sadīgušajām nezālēm. Katrs nākošais, jau īsto lapu pāris mūsu izredzes pasliktinās par 10–20%. Nezāļu masa kļūst tik liela, ka naži vairs nespēj efektīvi nogriezt nezāļu saknes, tās sāk ķerties agregāta detaļās un var apbērt sadīgušo dārzeņu kultūru. Kavēšanās draud ar liekiem izdevumiem par degvielu, zūd darba efektivitāte. Tas pats attiecas uz herbicīdu lietošanu. Nepieciešama savlaicīga to lietošana saskaņā ar ieteikumiem, šeit interpretācija nav pieļaujama. Ja norādīts, ka attiecīgais herbicīds jālieto uzreiz pēc kultūrauga sējas vai līdz tā sadīgšanai (4–6 dienu laikā), tad tā arī jādara. Tas tāpēc, ka nezāles jau dīgst, tātad nedrīkst vadīties pēc tā, cik ilgā laikā sadīgs, piemēram, sīpoli, burkāni, pētersīļi. Dārzkopībā un kartupeļu audzēšanā tādiem augsnes herbicīdiem kā Activus 330 EC, Boxer 800 EC, Lingo ZC, Metrix ZC, Nuflon svarīga ir izsmidzināšana uzreiz pēc iestādīšanas vai sējas, jo tie darbojas uz augsnes virskārtas, tāpēc svarīgs ir tās mitrums un sīkdrupatainā struktūra. Nākošā grupa ir herbicīdi, kuriem nepieciešams nogaidīt, lai nezāles būtu dīgļlapu fāzē, bet tie jālieto pirms kultūrauga sadīgšanas. Tādi ir: Fenix, Goltix 700SC, Mistral 700 WG, Stomp CS, Stomp e.k. Trešā grupa jau izteikti darbojas caur nezāļu lapām (lielākām nezālēm): Betanal Expert, Lentafrāns 45 p.s., Necogan, Niklos 40 OD. Arī visi viendīgļlapju - kā viengadīgo, tā daudzgadīgo nezāļu apkarošanas herbicīdi pieder šai grupai. Jebkuras atkāpes no ieteikumiem draudēs ar sliktiem rezultātiem nezāļu apkarošanā. Jau pirms sezonas jāsaprot, kādu stratēģiju izvēlēsities.

Klimatiskie apstākļi. Mehāniskai apkarošanai kontekstā ar iepriekš teikto svarīgi izvēlēties arī atbilstošus apstākļus. Vislabāk rušināšanu veikt dienu pēc lietus, smilts augsnē – varbūt pat tās pašas dienas vakarā, smagākās augsnēs var nākties nogaidīt pat divas dienas. Augsnei ir labi jādrūp. Optimāli būtu, ja rušināšanas dienā spīdētu saule un pūstu neliels vējš, un vismaz dienu pēc tam nebūtu gaidāmi nokrišņi. Tādos apstākļos nezāles ar nogrieztām saknēm saulē un vējā aizies bojā ar garantiju. Augsnes herbicīdus labāk izsmidzināt apmākušās dienās uz mitras augsnes, kad iepriekš bijuši nokrišņi, bet tā, lai augsne nelīp pie traktora riteņiem. Nav vēlams, ja pēc tam iestājas sauss un saulains laiks, bet ir labi, ja pēc tam ir nelieli nokrišņi, bet par 5 mm lielāki nokrišņi var sākt herbicīdu izskalot. Savukārt tiem herbicīdiem, kas vislabāk iedarbojas caur nezāļu dīgļlapām, ir svarīgi, lai būtu silts, bet ne karsts, lai nav intensīvas saules, bet bez nokrišņiem. Tiem herbicīdiem, kas izteikti iedarbojas caur nezāļu lapām, svarīgi, lai nebūtu karsts laiks, būtu bezlietus periods. Visiem herbicīdiem ir svarīgi, lai pirms un pēc apstrādes nebūtu salnu.

Smidzinātāju tehniskais stāvoklis attiecas uz visu augu aizsardzības līdzekļu lietošanu, tikai pieļautās kļūdas vissāpīgāk redzamas tieši nezāļu apkarošanā. Smidzinātāja darba platumam jābūt saskaņotam ar sējmašīnas vai stādītāja platumu. Smidzināšanas rezultātu ietekmē arī sūkņa darba spiediens, no tā būs atkarīgs, cik daudz darba šķīduma tiks nezālēm un vai tas būs pietiekami efektīvai iedarbībai. Sprauslu stāvoklis (nodilums) un to aizsērēšana arī var ietekmēt nezāļu apkarošanu. Tādēļ obligāti smidzinātājs pirms sezonas jāpārbauda.

Māris Narvils,

LLKC Augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā

Pievienot komentāru