Jūs atrodaties šeit

Notiks lauka diena par graudaugu audzēšanu bioloģiskajā saimniecībā

Pieteikties šeit

Tālruņa numurs: +371
Augkopība
Jaunumi

LLKC aicina apmeklēt demonstrējuma lauku dienu par augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos bioloģiskajā saimniecībā. Lauku diena notiks 11. jūlijā Liezēres pagasta, Madonas novada  z/s  “Vidus Stukules”. Sākums plkst.11.00  Liezēres pagasta viesu mājā “Linkas dīķi”. Lauku dienā varēs iegūt informāciju par graudaugu audzēšanas iespējām  bioloģiskā saimniekošanā, par agrotehnisko pasākumu ietekmi uz graudaugu slimību un kaitēkļu attīstību. Tiks apspriestas aktualitātes kaitīgo organismu ierobežošanā. Notiks demonstrējuma lauka apskate un būs iespēja uzzināt saimniecības pieredzi bioloģiskā  saimniekošanā un graudaugu audzēšanā, kā arī praktiski atpazīt kviešu slimības un kaitēkļus.

Papildus informācija un pieteikšanās: Anita Brosova, Madonas KB augkopības konsultante, e-pasts: anita.brosova@llkc.lv; tālr. 22006859

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD Līguma nr. LAD240118/P26. Demonstrējuma tēma: Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos

 

PielikumsIzmērs
laukudienas_darbakart_madona.doc222.5 KB
es.logo_.png33.2 KB