Jūs atrodaties šeit

Notikusi lauka diena par graudaugu audzēšanu bioloģiskā saimniecībā

Augkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Madonas novada Liezēres pagasta bioloģisko saimniecību ”Vidus Stukules”, Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu šogad uzsāka  demonstrējumu  “Augu maiņas ietekme uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos”. Demonstrējums ierīkots ar mērķi praktiski parādīt augu maiņas ietekmi uz slimību un kaitēkļu attīstību graudaugu sējumos. Tas turpināsies piecus gadus. Mērķa sasniegšanai šogad sākti ierīkot šādi demonstrējuma varianti:

  • Graudaugi pēc graudaugiem, kas vienā vietā auguši tikai vienu gadu;
  • Graudaugi pēc graudaugiem, kas vienā vietā auguši 2 gadus pēc kārtas (standarta līdzšinējā prakse);
  • Graudaugi pēc pākšaugiem;
  • Graudaugi bezmaiņas sējumos.

Šogad 11. jūlijā notika demonstrējuma lauka diena. Interese par graudaugu audzēšanu, saimniekojot bioloģiski, ir liela, par to  liecināja kuplais apmeklētāju pulks no tuvākiem un tālākiem novadiem.

Saimniecība ”Vidus Stukules” atrodas Vidzemes augstienē, kur apstākļi graudkopībai ir mazāk piemēroti, un tā sākotnēji nodarbojās ar bioloģisko piena lopkopību, bet nestabilā situācija šajā nozarē pirms pāris gadiem lika dažādot saimniekošanu un pievērsties graudaugu audzēšanai.

Lauka dienas pirmajā daļā LLKC Augkopības nodaļas vadītājs Oskars Balodis informēja par demonstrējumiem, kurus 2018.  gadā uzsācis LLKC kopā ar sadarbības partneriem. Viņš norādīja par tendencēm graudaugu audzēšanā, – katru gadu pieaug izejvielu izmaksas, arī dabas apstākļi kļūst arvien neprognozējamāki, tāpēc svarīgi pārdomāt audzēšanas tehnoloģijas, vispirms – ar agrotehniskiem paņēmieniem   nodrošināt normālu augu augšanu un attīstību.

LLKC Madonas konsultāciju augkopības konsultante Anita Brosova informēja par demonstrējuma ierīkošanu.  Saimniecības pārstāvis Pēteris Skuķis pastāstīja par saimniecību, graudaugu audzēšanas tehnoloģiju savā saimniecībā un nākotnes iecerēm.

Lauka dienā piedalījās LLU Zemkopības zinātniskā institūta vadošais pētnieks Jānis Vigovskis. Viņš uzsvēra to, cik būtiska nozīme bioloģiskajā graudkopībā ir augu maiņai, jo īpaši, tajā iekļaujot  tauriņziežus un pākšaugus, kas kalpo augsnes auglības uzturēšanai un palielināšanai, slimību, kaitēkļu un nezāļu radīto zaudējumu  novēršanai. Savā prezentācijā viņš skaidroja, pēc kādiem principiem saimniecībās veidot augu maiņu. Izvērtās diskusija par dažādu starpkultūru nozīmi augsnes auglības uzturēšanā un degradācijas mazināšanā. Latvijā starpkultūru audzēšana joprojām vēl nav pietiekami izprasta.

LLKC Augkopības nodaļas konsultante Laura Kirsanova dalījās ar iegūto  pieredzi, piedaloties dažādos kopprojektos ar citām valstīm par augu maiņas ietekmi, ieteica arī zināšanu datu bāzes, kuras  pieejamas bioloģiskajiem lauksaimniekiem internetā.

Lauka dienas otrajā daļā dalībnieki devās uz demonstrējuma lauku, kur iepazinās ar iekārtotajiem variantiem, novērtēja, kādi kaitīgie organismi atrodami uz graudaugiem. Šogad, vairāk nekā citus gadus, izplatījušās laputis un lapgrauži, slimību izplatība šogad mazāka, tomēr varēja atrast gan dzeltenplankumainības, gan miltrasas, gan dzeltenās rūsas skartas lapas. Uz lauka turpinājās diskusijas par piemērotākajiem augsnes apstrādes agregātiem bioloģiskajā graudkopībā. Saimnieki atzina, ka nepieciešams iegādāties garpirkstu atsperzaru ecēšas nezāļu, īpaši balandas ierobežošanai sējumos.

Audzējot graudaugus bioloģiski, liela uzmanība jāpievērš arī kvalitātes rādītājiem, piemēram, mikotoksīnu klātbūtnei graudos. Svarīgi ir labību pēc novākšanas maksimāli ātri izkaltēt, tāpēc pagājušajā gadā saimnieki saviem spēkiem uzbūvēja graudu kalti. Lauka dienas noslēgumā interesentiem tika dota iespēja iepazīties ar  jauno graudu kalti.

Paldies z/s “Vidus Stukules” saimniekiem par iesaistīšanos demonstrējumā un lauka dienas organizēšanu!

Anita Brosova,

LLKC Madonas nodaļas augkopības konsultante