Jūs atrodaties šeit

Uzsākts demonstrējumu projekts augu aizsardzībā

Augkopība

Sākot ar 2018. gada martu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Kuldīgas un Valkas novada saimniecībām, Latvijas Zemnieku federāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu uzsāka demonstrējumu projekta “Laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošana dažādos Latvijas reģionos” īstenošanu.

Demonstrējuma mērķis: praktiski demonstrēt laukaugiem kaitīgo organismu ierobežošanas iespējas, ievērojot kaitīgo organismu izplatību laukaugu sējumos un uzskatāmi parādīt pielietotās augu aizsardzības metodes ekonomisko efektivitāti.

Projekta ietvaros vismaz vienu reizi gadā tiks organizēta lauku diena saimniecībās SIA “Upeskalni AB” Kuldīgas novadā un saimniecībā “Lejasciņi” Valkas novadā. Gada noslēgumā rezultāti tiks publicēti LLKC informatīvajā izdevumā “Lauku Lapa”. Projekta noslēgumā (2022. gadā)  rezultāti tiks atspoguļoti publiskā seminārā un apkopoti izdevumā “Demonstrējumi augkopībā”.

Iepirkuma “Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana” identifikācijas Nr. ZM/2017/4_ELFLA). Projekta īstenošanas laiks: 2018. - 2022.gadam.

Papildu informācija: Ilze Skudra, tālr. 63050577, e-pasts: ilze.skudra@llkc.lv.

Ilze Skudra,

LLKC Augkopības nodaļas konsultante

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests