Jūs atrodaties šeit

Vācijā bioloģiskā saimniekošana gūst panākumus, kooperējoties, veidojot savus pārstrādes uzņēmumus un produkcijas realizācijas ķēdes

Augkopība

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) Ekonomikas nodaļas vadītāja Santa Pāvila un Augkopības nodaļas vecākā speciāliste Laura Ludevika no 22. līdz 26. aprīlim piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā Vācijā projekta BERAS Implementation ietvaros. Brauciena mērķis bija iepazīties ar to, kā Vācijā tiek veiksmīgi realizētas bioloģiskās saimniekošanas metodes, veidojot sabalansētu saimniecību, pārzinot bioloģiskās saimniekošanas metodes, veidojot kooperāciju, savus pārstrādes uzņēmumus un produkcijas realizācijas ķēdes.

Tika apmeklētas vairākas saimniecības Vācijas ziemeļdaļā – projektaBERAS Implementation ieviešanas centri (BIC) un bioloģiskās saimniecības (Ecological Recycling Agriculture – ERA).

 

Laura Ludevika un Santa Pāvila par Vācijā redzēto pieredzi:

BIC centrs Okodorf Brodowin ir kooperatīvs, kurā saimniecības apvienojušās jau kopš 1991. gada, un tas saņēmis Demetersertifikātu. Saimniecības platība ir 1200 ha, no tiem 1100 ha aizņem aramzeme. Centrs darbojas vairākos virzienos – piena lopkopībā (400 govis), dārzkopībā (30 ha dārzeņi un 0,2 ha siltumnīcas), kazkopībā (200 kazas) un putnkopībā (400 vistas, bet plānots šo skaitu palielināt). Tiek veikta arī piena pārstrāde, ražots govs un kazas piena siers, sviests, biezpiens, kā arī pasterizēts piens tiek pildīts stikla pudelēs un polietilēna pakās. Vēl viens nozīmīgs darbības virziens ir „zaļo grozu shēma” – pircējiem internetā ir iespējams nokomplektēt sev vēlamo produktu grozu no vairāk kā 1000 piedāvātajiem produktiem, kas tiek piegādāts uz mājām. Tiek piedāvāti gan visi saimniecībā saražotie produkti gan bioloģiskie produkti no citām apkārtnes saimniecībām un pat citām valstīm. Šajā tiešās pirkšanas grupā iesaistījušās 1400 Berlīnes ģimenes. Darbojas arī neliels bioloģisko produktu veikaliņš.

Biodinamisko preparātu gatavošana BIC Okodorf Brodowin. Visi graudaugu lauki divas reizes sezonā tiek apstrādāti ar biodinamiskajiem preparātiem.

BIC Okodorf Brodowin siltumnīca. Lai nodrošinātu zaļo grozu sistēmai nepieciešamos dārzeņus, siltumnīcā tiek audzēti dažādi dārzeņi un to šķirnes.

BIC centrs LandWert Hof arī ir kooperatīvs, kurā apvienojušās sešas bioloģiskās saimniecības. Darbības virzieni: gaļas liellopi, cūkas, aitas, graudkopība un dārzeņi. Tiek veikta arī pārstrāde, ražoti dažādi gaļas izstrādājumi. Izveidots veikals un kafejnīca, kas vasarās ir plaši apmeklēta. Uzņēmums sevi pozicionē kā augstas kvalitātes delikatešu ražotāju un ar saviem gaļas izstrādājumiem apgādā pieczvaigžņu restorānus un delikatešu veikalus. Nesen saimniecība atvērusi pati savu bioloģisko produktu veikalu un bistro arī Štrālzundē, tūristu iecienītā pilsētā pie jūras. Daudz tiek strādāts pie zīmola atpazīstamības veicināšanas. Izmantojot dažādu fondu līdzekļus, saimniecībā izveidota mācību ferma, kurā bērniem ir iespēja mācīties, praktiski darbojoties – apgūt maizes gatavošanas procesu, jau sākot no graudu ieguves, kā arī gatavot jogurtu, rūpēties par lauksaimniecības dzīvniekiem un darboties nelielā sakņu un garšaugu dārzā.

BIC LandWert Hof vienā ēkā apvienota kafejnīca, veikals un kautuve.

BIC LandWert Hof mācību saimniecība, kurā skolēniem ir iespēja izzināt lauksaimniecību, praktiski darbojoties nelielā dārziņā, rūpējoties par kazām, zirgiem, vistām, aitām, cepot maizi un gatavojot jogurtu.

Skolēnu ceptā pilngraudu maize BIC LandWert Hof mācību saimniecībā.

Kūpināšanai sagatavota gaļa. BIC LandWert Hof ir gan sava kautuve gan kūpinātava, kurā pēc īpašām tehnoloģijām tiek kūpināts un gatavināts šķiņķis un desas.

BIC centrs Domane Fredeburg ir kooperatīvs, kurā apvienojušās četras ģimenes. Tiek apsaimniekoti 167 ha, audzētas govis un cūkas, graudaugi un kartupeļi. Galvenais uzsvars tiek likts uz produktu pārstrādi – ražots siers, piens, sviests un dažādi gaļas produkti. Produkcija tiek realizēta saimniecības veikalā, kur pieejams ļoti plašs videi draudzīgi ražotu produktu klāsts, lai varētu iegādāties visu ikdienai nepieciešamo, pat kosmētiku.

Cūku novietne BIC Domane Fredeburg. Cūkkopība lieliski iekļaujas kopējā saimniekošanas sistēmā – cūkām tiek izbaroti dārzeņkopības un piena pārstrādes nozaru atlikumi.

Bioloģisko produktu veikalā BIC Domane Fredeburg var iegādāties ekoproduktus no visas pasaules. Veikalā ir ļoti plašs preču sortiments, var iegādāties visu ikdienai nepieciešamo.

Teļu novietnē BIC Domane Fredeburg teļi tiek turēti līdzās govīm, un pēc slaukšanas tiem ir iespēja izzīst atlikušo pienu.

ERA saimniecība Hof Neuheim pāreju uz bioloģisko saimniekošanu sākusi tikai 2009. gadā, kad saimniecību no tēva pārņēma dēls. Agrāk saimniecība nodarbojās ar cūku nobarošanu un graudkopību, bet tagad cūkkopības nozare likvidēta un sākts attīstīt kazkopību. Saimniecības platība ir 130 ha, tiek turētas 45 kazas, tiek būvēts piena pārstrādes cehs, lai saražoto pienu varētu pārstrādāt sierā.

ERA saimniecībā Hof Neuheim ir pārliecināti, ka smagās augsnes optimāls augsnes apstrādes dziļums ir līdz 15 cm.

Bija iespēja apmeklēt arī Jūras muzeju Štrālzundē. Tas darbojas kopš 2008. gada, tā daudzveidīgajā ekspozīcijā izvietotas arī interaktīvas, izglītojošas izstādes par Baltijas jūras izveidošanos un to apdraudošajām problēmām.

 

Būtiskākie secinājumi, vērojot bioloģiskās lauksaimniecības pieredzi Vācijā:

  • Visi Vācijas BIC ir kooperatīvi, kuri strādā, lai paši nodrošinātu pilnu ražošanas ciklu – sākot no izejvielu ražošanas līdz nogādāšanai patērētājiem. Produktu pārstrāde tiek nemitīgi pilnveidota un attīstīti jauni produkti.
  • Kooperatīvos apvienojušās dažādās lauksaimniecības nozarēs strādājošas saimniecības, nenotiek šaura specializēšanās. Tas palīdz attīstīt saimniecību veikalus un piesaistīt klientus, jo vienuviet iespējams iegādāties plašu produktu klāstu. Dažādās lauksaimniecības nozares citu cita papildina, piemēram,Domane Fredeburg nodarbojas ar cūkkopību, jo tā var lietderīgi realizēt no piena pārstrādes palikušās sūkalas un nestandarta dārzeņus. Okodorf Brodowin pārvaldnieks stāstīja, ka piena lopkopība viņiem šobrīd strādājot ar zaudējumiem, bet to nedrīkst likvidēt, jo tas būtiski ietekmēs graudkopības sektoru.
  • Visās saimniecībās tika uzsvērta sabalansētas augu maiņas izstrādāšanas nozīme. Katrā saimniecībā tā tiek sastādīta, vadoties pēc augsnes, meteoroloģiskajiem apstākļiem un kultūraugiem, kurus plānots audzēt. Ja augsnes apstākļi saimniecībā ir atšķirīgi vai audzēto kultūraugu skaits ir liels, tiek sastādītas vairākas augu maiņas sistēmas. Neatņemama sastāvdaļa visās augu maiņās ir sarkanais āboliņš.
  • BIC ne tikai veic saimniecisko darbību, bet aktīvi iesaistās sabiedrības informēšanā par veselīgu pārtiku un videi draudzīgu saimniekošanu, īsteno dažādus izglītojošus pasākumus bērniem un jauniešiem. Saimniecībā LandWer Hof pat ir izveidota neliela mācību ferma, jo darbs bērnu un jauniešu izglītošanā ir ļoti svarīgs, jo viņi ir nākotnes pircēji, kuriem jāsaprot ilgtspējīgas, sabalansētas, videi draudzīgas lauksaimniecības būtība un nozīmīgums.
  • Lai varētu veiksmīgi saimniekot ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, ir svarīgi:
  • veidot sabalansētu saimniecību, kurā samērīgos apjomos attīstīta gan lopkopība, gan augkopība;
  • pārzināt bioloģiskās saimniekošanas metodes;
  • pēc iespējas vairāk pārstrādāt saražoto produkciju, lai tai būtu lielāka pievienotā vērtība un būtu iespējams iegūt lielākus ienākumus no ražošanas;
  • veidot kooperatīvus vai sadarboties ar citām bioloģiskajām saimniecībām, lai samazinātu realizācijas un produkcijas loģistikas izmaksas un varētu nodrošināt patērētājiem pēc iespējas plašāku piedāvātās produkcijas sortimentu.

Publicēšanai sagatavoja Dace Millere, LLKC Informācijas nodaļas vecākā komunikāciju speciāliste

Pievienot komentāru