Jūs atrodaties šeit

Var pieteikties dalībai interešu grupā par bezaršanas tehnoloģijām

Augkopība

Tiek veidota jauna interešu grupa bioloģiskajām saimniecībām –  Laukaugu audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā – bezaršanas tehnoloģija. Tajā paredzēts apvienot saimniecības, kuras augsnes apstrādei jau tagad  izmanto vai tuvākajā laikā plāno sākt izmantot bezaršanas tehnoloģijas.

Lai pieteiktu dalību interešu grupā, nepieciešams līdz 19.03.2021.  aizpildīt un iesniegt pieteikuma anketu.

Anketa atrodama šeit: Pieteikuma anketa dalībai interešu grupā - laukaugu audzēšanas agrotehnikas pilnveidošana bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā - bezaršanas tehnoloģija

Izvērtējot iesniegtos pieteikumus, dalībai interešu grupā tiks atlasītas piecas saimniecības, priekšroka tiks dota saimniecībām,  kurās jau tiek izmantota tiešās sējas tehnika vai šogad tiks uzsākta tās izmantošana. Kā papildu faktori tiks vērtēti: vai saimniecība augu maiņās iekļauj starpkultūras, uztvērējaugus vai zaļmēslojumu, kā arī angļu valodas zināšanas. Saimniecībām, kuras būs aizpildījušas pieteikumu, bet netiks iekļautas interešu grupas sastāvā, būs iespēja piedalīties informatīvos pasākumos vai lauka dienās par augsnes apstrādes jautājumiem.

Interešu grupu mērķis ir strukturētā veidā nodrošināt līdzīgas specializācijas lauksaimniecības uzņēmumu pārstāvju regulāras tikšanās savstarpējai zināšanu un pieredzes apmaiņai. Izmantojot citam cita pieredzi, nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu, ar konsultanta palīdzību mācoties citam no cita. Paredzēts katrai saimniecībai izstrādāt racionālus ieteikumus ilgtspējīgai saimniekošanai, veicinot zināšanu pārnesi ražošanā.

Tiks organizētas vismaz trīs tikšanās reizes visiem grupas dalībniekiem, katru reizi citā saimniecībā. Tikšanās laikā kopīgi ar interešu grupas dalībniekiem tiks analizēti aktuālie jautājumi saimniecībā, izvērtēta kultūraugu audzēšanas agrotehnika un citi aktuāli jautājumi. Saimiecībai būs iespēja saņemt augkopības konsultanta konsultācijas, tiks sagatavoti kultūraugu audzēšanas bruto segumi, barības vielu bilances aprēķins un veikts saimniecības augšņu mikrobioloģiskās aktivitātes izvērtējums,  nosakot sēņu un baktēriju attiecību augsnē.

Iesaistoties interešu grupā, saimniecības īpašnieks piekrīt:

  • slēgt sadarbības līgumu par piedalīšanos interešu grupā;
  • sadarboties ar citiem interešu grupas dalībniekiem;
  • piedalīties tikšanās savstarpējai zināšanu un pieredzes apmaiņai saimniecībās konsultanta vadībā;
  • reģistrēt saimniecību LLKC datu bāzē.

I

Interešu grupas vadīs Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības konsultante Laura Kirsanova un augkopības projektu vadītāja Lāsma Ozola.

Papildu informācija: Laura Kirsanova, laura.kirsanova@llkc.lv, mob. 29630799