Jūs atrodaties šeit

LLKC uzsāk žurnāla „Latvijas Lopkopis” izdošanu

Citi

No augusta žurnāla „Latvijas Lopkopis” izdošanu pārņēmis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, nodrošinot neatkarīgas, uzticamas un profesionāli lietderīgas informācijas sniegšanu lopkopības saimniecībām.

Līdz šim žurnālu izdeva SIA „Izdevniecība Ozols”. Zināšanas, prasmes un informācija – šie ir svarīgākie izdzīvošanas stūrakmeņi jebkādos tirgus apstākļos. LLKC jau gadiem ir uzticams padomdevējs ikvienam lauksaimniekam, kas vien meklē konsultatīvo atbalstu. Apzinoties, ka tieši šis brīdis ir izšķirošs piena nozarei un ļoti svarīgs pārējām lopkopības nozarēm, LLKC, nodrošinot žurnāla turpmāku iznākšanu, ir spēris kārtējo soli pretī lauksaimniekiem.

Arī turpmāk žurnālā varēsiet iegūt profesionāļu padomus efektīvai saimniekošanai gan piena, gan gaļas nozarē. Katrā numurā sev interesantu un noderīgu lasāmvielu atradīs arī zirgkopji. Žurnāla lasītāji varēs apmierināt arī interesi par to, kā klājas lauksaimniekiem citos novados, un uzzināt svarīgākos varas gaiteņu lēmumus, lauksaimnieku organizāciju aktivitātes, būtiskāko tirgus informāciju un interesantākās ārvalstu ziņas un pieredzi.

LLKC izdoto žurnālu  „Latvijas Lopkopis” iespējams abonēt, rakstot uz e-pastu lopkopislv@inbox.lv vai lvpiensaimnieks@inbox.lv, norādot saņēmēja vārdu, adresi un personas kodu – fiziskām personām; nosaukumu, adresi un reģistrācijas numuru – juridiskām personām. Viena numura cena 2,90 eiro. Neskaidrību gadījumā – tālrunis 26004506 (galvenā redaktore Iveta Tomsone).

Pievienot komentāru