Jūs atrodaties šeit

Atbalsts konsultācijām lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Lauku attīstība
Mežsaimniecība
Pakalpojumi

Saimniekus, kuriem nepieciešams konsultāciju atbalsts augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā, kā arī resursu ekonomiskā izmantošanā, savstarpējās atbilstības prasībās un videi draudzīgā saimniekošanā, aicinām pieteikties individuālām konsultācijām pie Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) konsultantiem birojos visā Latvijā.

Atbalsts konsultācijām pilnībā tiek finansēts no ES līdzekļiem pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros.

Jau kopš 2016. gada, septiņu gadu periodā, LLKC konsultanti ir snieguši individuālas konsultācijas lauksaimniecībā un mežsaimniecībā vairāk nekā 8300 klientiem. Pasākuma mērķis ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par aktuālajiem jautājumiem augkopībā, lopkopībā, mežsaimniecībā un ekonomikā. Konsultācijas tiek sniegtas par savstarpējās atbilstības prasībām, ūdens resursiem un vides aizsardzību, dzīvnieku labturību un labiem lauksaimniecības un vides apstākļiem, videi draudzīgām saimniekošanas metodēm, meža apsaimniekošanu, kā arī par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu.

LLKC Ogres biroja vadītāja Aija Luse: “Galvenais mūsu darbā ir konsultanta zināšanas, profesionalitāte un spēja strādāt, gan konsultējot saimniecībā uz lauka vai fermā, gan orientēties likumdošanā – skatīties, redzēt, analizēt un dot ieteikumus darba efektivitātes uzlabošanai. Ogres birojā laika gaitā ir izveidojusies spēcīga profesionāļu komanda, mēs varam sniegt kvalitatīvas konsultācijas augkopības, lopkopības un ekonomikas jomās  Piemēram, augkopības speciālistes Ievas Kamerādes-Sniedzes konsultācijas ir pieprasītas gan dārzeņu audzēšanas saimniecībās, gan tajās saimniecībās, kur nodarbojas ar graudaugu, kukurūzas un lopbarības zālāju audzēšanu. Mūsu klienti ir spēcīgi un zinoši zemnieki ar lielām saimniecībām, tāpēc mēs visu laiku papildinām savas profesionālās zināšanas. Īpaši liels prieks un gandarījums ir tad, kad dzirdam labas atsauksmes par mūsu darbu un konsultētajās saimniecībās redzam izaugsmi.”

Digna Skrodere, z/s “Zūmaņi”: “Audzējam dārzeņus, graudaugus un rapsi. Esam dārzeņu kooperatīva biedri – no mums prasa augstu produkcijas kvalitāti, tāpēc mums ir svarīgas profesionālas zināšanas. Meklējot neatkarīgu konsultantu, sāku sadarboties ar citu biroju, kur konsultants katru gadu sakārtoja mēslošanas plānus. Vēlāk pārmainīju konsultantu uz Ogres biroju, kam bija pieredze dārzeņkopības zināšanās un varēja konsultēt uz lauka. Papildu ieguvums bija tas, ka Ieva pārņēma visu saimniecības dokumentāciju, kas saistās ar augkopību, un tas ievērojami atviegloja manu ikdienu. Šogad lielākie izaicinājumi ir jaunie KLP noteikumi, laika apstākļi un produkcijas zemās tirgus cenas, salīdzinot ar augsto pašizmaksu, tāpēc jāizmanto iespēja saņemt konsultanta atbalstu ikdienas darbu atvieglošanai.”

LLKC Kuldīgas birojā lauksaimniecības konsultācijas projektā nodrošina divi augkopības, divi lopkopības un divi ekonomikas speciālisti. Pateicoties šiem darbiniekiem, saimniekiem uz konsultācijām nav jāgaida ilgi, tās tiek sniegtas ātri un kvalitatīvi. Dažādo nozaru konsultanti kopā uz saimniecību var palūkoties kompleksi, izvērtējot resursus, ieteikt saimniecības attīstības virzienus, to plusus un mīnusus. Reizēm lauksaimnieki negrib pieņemt speciālistu ieteikumus un tad lielākais gandarījums tiek gūts, kad saimnieks pēc pāris dienām zvana un saka – es tā padomāju, varbūt jums ir arī taisnība. Tātad speciālisti ir spējuši cilvēkam likt paskatīties uz savu darbu no cita skata punkta. Saņemt konsultācijas šajā projektā izmanto gan tie, kuri tikko uzsākuši lauksaimniecisko darbību, gan saimniecības ar ilgu pieredzi.

Saimnieciskās darbības veicējs Guntis Jāvalds: ”Ļoti priecājos, ka darbojas konsultāciju projekts un Kuldīgas novadā ir pieejami LLKC pakalpojumi. Priecājos, ka savas nozares speciālisti ir uz sadarbību un informācijas apmaiņu vērsti. Vienmēr, ierodoties uz konsultāciju, esmu saņēmis informāciju un ieteikumus veiksmīgai izraudzīto mērķu sasniegšanai. Regulāri tieku informēts par jaunumiem likumdošanā, inovācijām, projektiem, kursiem un pieredzes apmaiņām, lai veiksmīgi spētu attīstīt savu uzņēmējdarbību. Priecājos, ka meitenes strādā kā vienots mehānisms. Tā tik turpināt!”

SIA “Upeskalni AB” pārstāvis Normunds Feters-Fekters: “LLKC Kuldīgas biroja augkopības konsultanti ir lieliski palīgi ikdienas situācijās, ar ko saskaras praktiskais zemnieks, augkopis vai dārznieks. Izmantojam konsultāciju projekta iespējas gan sadaļā, ko sniedz konsultanti praktiskajās konsultācijas uz lauka, līdz pašai sarežģītākai daļai – likumdošanai. Kā visu savilkt vienam cilvēkam kopā? Saprast, izprast un apzināties normatīvās prasības pareizajā virzienā. Konsultanti ir ļoti zinoši un atsaucīgi, žiperīgi situācijas izprašanā un risināšanā. Arī morālais atbalsts ir lielisks palīgs, un ir drošības sajūta jautāt konsultantam pēc palīdzības. Šie konsultanti ir atsaucīgi gan ātrajos jautājumos, gan jautājumos, kurus vajag izprast un loģiski salikt pa plauktiņiem savstarpējās atbilstības un zaļā kursa prasībās, konsultanti iedziļinās jautājumos, kuri prasa izpratni ilgtermiņā. Aicinu arī citus lauksaimniekus izmantot šo iespēju!”

Individuālās konsultācijas var saņemt lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītās juridiskās vai fiziskās personas, kā arī fiziskās personas, kas veic saimniecisko darbību lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Konsultāciju skaits vienam gala labuma guvējam netiek ierobežots. Maksimālais atbalsta apmērs vienam gala labuma guvējam visā plānošanas periodā (2014-2020) ir 3000 eiro un tas kumulē ar iepriekš sniegtajām šī pasākuma konsultācijām.

Lai saņemtu individuālas konsultācijas lauksaimniecībā, jāsazinās ar tuvāko LLKC biroju, savukārt par mežsaimniecības jautājumiem – ar Meža konsultāciju pakalpojumu centru. Pieteikties konsultāciju atbalstam var arī internetā: www.llkc.lv

Plašāka informācija pieejama visos 26 LLKC birojos.

Individuālu konsultāciju sniegšana notiek Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma “Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi” apakšpasākuma “Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai” ietvaros (ID Nr. ZM/2023/3_ELFLA) ar 14.08.2023. noslēgtu līgumu starp Lauku atbalsta dienestu un LLKC Nr. 10.2.1-2.36/23/P19. Projekta Nr. 23-00-A00201-000002.

Terēze Riekstiņa,
LLKC Klientu apkalpošanas atbalsta daļa

Aija Luse,
LLKC Ogres biroja vadītāja

Daiga Mellere,
LLKC Kuldīgas biroja vadītāja