Jūs atrodaties šeit

Biznesa mentoru tīkls

Viena no skaistākajām dzīves balvām ir tā, ka, palīdzot otram, cilvēks palīdz sev. Č.D.Vorners

Jau dažus gadus LLKC ir izveidojies vienu no lielākajiem biznesa mentora tīkliem Latvijā, kur atbalstu var saņemt jaunie un topošie uzņēmēji no visas Latvijas.

Biznesa Mentoru tīkls tika izveidots Interreg V-A Latvija – Lietuva pārrobežu sadarbības programmas 2014-2020 projekta LLI – 131 “Uzņēmējdarbības atbalsta sistēmas izveide un pieejamība Zemgalē, Kurzemē un Ziemeļlietuvā” (BUSINESS SUPPORT) ietvaros.

Šobrīd tas pulcē vairāk kā 50 aktīvus mentorus un joprojām meklē jaunus pieredzējušus uzņēmējus, kas būtu gatavi dalīties ar savu pieredzi un zināšanām ar jaunajiem, topošajiem biznesa uzsācējiem.

Mentorings daudzās pasaules valstīs ir atzīts kā progresīvs biznesa izaugsmes instruments. Tā unikālā vērtība ir veiksmīgas pieredzes pārnese uzņēmumu vidū, aktīva dalīšanās zināšanās, pieredzē un kontaktos, kā arī atvērtas biznesa sadarbības kultūras veidošana. Galvenokārt to izmanto jaunu un mazāk pieredzējušu uzņēmumu attīstības sekmēšanai.

Mentorings ir zināšanu pārneses process, kuru īsteno pieredzējuši mentori un pieredzes pārņēmēji. Mentori ir pieredzējuši biznesa vadītāji, uzņēmēji un savas jomas profesionāļi, kas dalās savās zināšanās un pieredzē, lai sniegtu atbalstu, padomus jaunajiem uzņēmējiem (pieredzes pārņēmējiem) ceļā uz konkurētspējīga biznesa izaugsmi. 

Mentoringu īsteno kā konsultatīvu un dialoga veida sadarbība starp mentoru un uzņēmumu. Tā ietvaros mentors dalās praktiskās biznesa zināšanās, pieredzē, kontaktos un sniedz padomus uzņēmumam, kurš savukārt ir ieinteresēts un motivēts attīstīt sava biznesa darbību un konkurētspēju.

Savstarpēja dalīšanās pieredzē (var teikt arī tīklošanās) ir būtiska aktivitāte uzņēmējdarbības uzsācējiem, jo tā palīdz kļūt atpazīstamiem, iegūt kontaktus un veidot sadarbību. Tomēr tā ir tikpat būtiska arī pieredzējušie uzņēmējiem, jo katras mācības un pasākums dod iespēju satikties ar līdzīgi domājošiem, iepazīt jaunus cilvēkus un veidot noderīgus kontaktus.

Biznesa Mentoru tīkla mērķis - sniegt atbalstu uzņēmumiem Latvijas lauku telpā, veicinot šo uzņēmumu attīstību un stiprinot konkurētspēju, piedāvājot kvalitatīvas bezmaksas mentoru konsultācijas.

Biznesa mentoru tīkls apvienos esošos un topošos uzņēmējus, lai savstarpēji dalītos pieredzē un lai pieredzējušie uzņēmēji ar padomu, pieredzi un iedrošinājumu palīdzētu jaunajiem uzņēmējiem pārvarēt grūtākos brīžus uzņēmējdarbībā.

Tiks piedāvāti arī dažādi pasākumi, lai savstarpēji iepazītos, veidotu jaunus kontaktus, smeltos jaunu iedvesmu un idejas, papildinātu zināšanas.

Mentora ieguvumi:

 • Profesionālo iemaņu, pieredzes pārbaude
 • Gandarījums, pašpiepildījums un pašattīstība
 • Jaunas zināšanas, jauna pieredze, jauns ieskats citā biznesā
 • Jauni kontakti, plašāks biznesa sakaru tīkls
 • Stimuls jaunu ideju ieviešanai
 • Lietderīgas tikšanās ar mentoringa grupas biedriem
 • Cits skatījums uz lietām.

Pieredzes pārņēmēja ieguvumi:

 • Pilnveidosi biznesa pieredzi uz zināšanas;
 • Mentors palīdzēs Tev saskatīt biznesa stiprās un vājās puses, palīdzēs izstrādāt iespējas un risinājumus, pieņemt apzinātākus lēmumus;
 • Iespēju pārrunāt ar pieredzējušu cilvēku gan biznesa ikdienas, gan stratēģiskus jautājumus, saņemt pieredzējuša uzņēmēja padomu;
 • Plašāku kontaktu tīklu
 • Jaunas idejas, zināšanas, citu skatījumu uz uzņēmuma darbību;
 • Augstāku pašpārliecinātību un drosmi;
 • Mentora morālu atbalstu un iedrošinājumu.

Kā notiek sadarbība?

Kad pieredzes pārņēmējs ir iesniedzis pieteikumu sadarbībai ar mentoru uz e-pastu: mentorutikls@llkc.lv, biznesa mentoru tīkla koordinators piemeklē pēc pieredzes, darbības jomas un atrašanās vietas piemērotāko mentoru un uzrunā to, aicinot sadarboties ar pieredzes pārņēmēju. Ja mentors piekrīt konkrētajai sadarbībai, tiek organizēta pirmā pieredzes pārņēmēja un mentora tikšanās.

Pirmajā tikšanās laikā abas iesaistītās puses saprot, vai sadarbība ir iespējama un vienojas par sadarbības nosacījumiem, tostarp, laiku, veidu, nepieciešamību, tikšanās biežumu u.c. jautājumus. Iesakām kopējo sadarbību veidot 2-6 mēnešus. 

LLKC Biznesa mentora tīkla koordinatore Terēze Riekstiņa uzsver:

“Es ļoti ticu mentoringam kā veidam, kā palīdzēt topošajiem uzņēmējiem pāriet uz nākamo uzņēmējdarbības posmu un gūt panākumus. Ja mentors sniedz padomus, atsauksmes un norādījumus, tas ietaupa biznesa uzsācējam laiku un naudu, ļaujot uzņēmējiem izmantot to cilvēku zināšanas, kuri to jau ir darījuši. Mentors ir objektīvs, neatkarīgs eksperts, kurš bieži vien var pastāstīt, kā izdarīt labāk, efektīvāk vai pat pateikt, vai tam vispār ir vērts tērēt naudu un resursus. Mentors var iedot skatu no malas un iedvesmot spert drosmīgākus soļus. Arī paši mentori iegūst no šī procesa – tā ir iespēja komunicēt, iegūt jaunus sadarbības partnerus, mācīties un apgūt jaunas lietas.”

Ja arī tu vēlies piebiedroties LLKC Biznesa mentora tīklam un būt mentors, piesakies šeit: https://forms.gle/u35SS3TN72PNQjrD7

Plašāka informācija par sadarbības veidošanu, mentoringa procesu un tā novērtēšanu pieejama rakstot: mentorutikls@llkc.lv 

Terēze Riekstiņa
Biznesa mentoru tīkla koordinatore
________________________________________

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
mentorutikls@llkc.lv
www.llkc.lv