Jūs atrodaties šeit

Saņemtas divas idejas konkursā par ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanu

Lauku attīstība
Projekti

Lai turpinātu uzlabot ūdensobjektu kvalitāti Latvijā,  Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs  (LLKC) sadarbībā ar biedrību “Baltijas Vides Forums” un citiem projekta LIFE GoodWater IP partneriem aicināja iedzīvotājus, uzņēmējus, lauksaimniekus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas u. c. līdz 3. augustam  pieteikties konkursa „Mazo grantu shēma ūdensobjektu kvalitātes uzlabošanai” 4. kārtas pirmajam posmam, iesniedzot īsus idejas pieteikumus.

Grantu konkursa 4. kārtas pirmajam posmam pieteicās divi pretendenti (abi pretendenti atkārtoti, kuri bija pieteikušies konkursa 3. kārtā) par kopējo summu 16 000 eiro. Ideju pieteikumi ir par:

  • Inovatīvas ūdens attīrīšanas metodes izmēģinājumu piesārņojuma mazināšanai notekūdeņu attīrīšanas iekārtā;
  • Upes caurtekas pārbūvi.

Komisija līdz 25. augustam veiks saņemto pieteikumu izvērtēšanu pēc noteiktiem kritērijiem, arī šajā grantu konkursa kārtā galveno uzmanību pievēršot inovitātei un sadarbības grupas partneru sastāvam, kā arī projekta tēmas atbilstības piemērotību konkursa prioritātēm, idejas pielietojuma pārneses potenciāla diapazonam un projekta kvalitātei. Pēc izvērtēšanas komisija uz 4. kārtas otro posmu izvirzīs pretendentus, kuri atbildīs projekta konkursa noteiktiem kritērijiem, pretendentus par to informējot 28. augustā.

Uzziņa:

Informācija sagatavota, īstenojot LIFE integrēto projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014). Projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas Vides aizsardzības fonda. Plašāka informācija atrodama www.goodwater.lv un https://www.facebook.com/LIfeGoodwaterIP/

Integrētais projekts “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības LIFE Programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda.  www.goodwater.lv

Šī informācija atspoguļo tikai LIFE GOODWATER IP projekta partneru viedokli un Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra neatbild par to kā tiek izmantota šeit paustā informācija.