Jūs atrodaties šeit

Konferences “Nākotne gudrā lauksaimniecībā” ieraksts

Lauku attīstība

Lai veicinātu skolu jauniešu informētību par iespējām jau pēc 9. klases iegūt profesionālu izglītību un ātrāk iekļauties darba tirgū, kā arī mudinātu profesionālās izglītības iestādes fokusēties uz mūsdienu darba tirgū pieprasītu mācību piedāvājumu, Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) 30.martā rīkoja tiešsaistes konferenci "Nākotne gudrā lauksaimniecībā".

Atgādinām, ka konferencē bija pieejama informācija kā par Latvijas profesiono izglītības iestāžu piedāvātajām mācīobu programmām, tā par izaugsmes iespējām dažādās lauksaimniecības profesijās, veiksmes stāstiem, izvēloties savu dzīvi un darbu saistīt ar laukiem.

Mārtiņš Cimermanis, LLKC valdes priekšsēdētājs: "Valsts prezidents Kārlis Ulmanis savulaik sacījis: "Ja gribam strādāt līdzi pie Latvijas izveidošanas un nākotnes nodrošināšanas, ja gribam redzēt Latviju stipru, spēcīgu un mūžīgu, tad atminēsim, ka jāstiprina un jānodrošina vispirms pats spēka un mūžības pamats – lauki, lauksaimniecība, zemnieks” . Pašlaik Latvijas mūžīgumu var sākt apšaubīt, jo aizvien mazāk skolu jauniešu un jaunu cilvēku vispār, izvēlas savu dzīvi un darba mūžu saistīt ar laukiem un tajos nepieciešamajām profesijām. Kādēļ tā? Vai profesionālajai pēctecībai laukos traucē stereotipi par netīru darbu un zemu atalgojumu vai tomēr kas vairāk? Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem kopīgi tad arī meklēsim šajā konferencē”.

Pieredzē par jaunu un zinošu darbinieku piesaisti dalījās Latgales lielākās augkopības saimniecība “Kotiņi” . LLU Lauksaimniecības fakultātes dekāne Dace Siliņa informēja par profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu augstākās izglītības iespējām Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bet Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns Kaspars Kovaļenko atklāja, kādēļ pats savulaik izvēlējies veterināriju.

Konferencē piedalījās 12 profesionālās izglītības iestādes no visas Latvijas, lai atbildētu uz jautājumu - kāpēc jaunietim būtu jāmācas tieši pie viņiem?

Iedvesmas konferences mērķauditorija – vispārizglītojošo skolu audzēkņi (7.- 9.klase), vecāki, skolu karjeras izaugsmes pedagogi, jaunatnes lietu speciālisti pašvaldībās, pamatskolas/vidusskolas pedagogi un – reģionu politikas veidotāji.

Plašāka informācija – Maija Sirvide, LLKC projektu vadītāja, maija.sirvide@llkc.lv, tālr.: 29553548.

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

Konferences ievadvārdi. Konferences atklāšana

Atbalsts lauksaimniecīnas nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai 2021

Kāpēc izvēlēties veterinārmedicīnu

Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskola - Zirgkopība, Veterinārmedicīna

Smiltenes tehnikums - Veterinārmedicīna, Lopkopība, Dārzkopība

Malnavas koledža - Lopkopība, Augkopība, Dārzkopība, Lauksaimniecības mehanizācija

Juris Cīrulis - Darba devēju video vēstījums zirgkopībā, lopkopībā

Ilona Juraša - Darba devēju video vēstījums zirgkopībā, lopkopībā

Aldis Ločmelis - Iedvesmas stāsts augkopībā

Bulduru Dārzkopības vidusskola - Augkopība, Dārzkopība

Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienība - Augkopība

Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienība - Augkopība

Inese Vārslavāne,Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola - Augkopība

Elīza Ilze Malceniece - Darba devēju video vēstījums augkopībā, dārzkopībā

Valters Bruss - Darba devēju video vēstījums augkopībā, dārzkopībā

Raivis Kalniņš - Iedvesmas stāsts lauksaimniecības mehanizācijā

Izglītības programmu īstenošanas vietas "Višķi" - Augkopība, Lauksaimniecības mehanizācija

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums - Augkopība, Lauksaimniecības mehanizācija

Kandavas tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūrvienība - Lauksaimniecības mehanizācija

Kandavas Lauksaimniecības tehnikums - Lauksaimniecības mehanizācija

Gints Gžibovskis - Darba devēju video vēstījums augkopībā, piena lopkopībā

Ogres tehnikums - Biškopība, Zivkopība, Mežsaimniecība
 

Arturs Grudovskis - Darba devēju video vēstījums biškopībā

Dace Siliņa - Iemesli studijām Latvijas Lauksaimniecības universitātē
 

Mārtiņš Cimermanis - Nākotnes izglītība

Foto Galerija: 
PielikumsIzmērs
konferences_2021.03.30.programma_lsk.pdf266.45 KB