Jūs atrodaties šeit

Pirmie rezultāti EK aptaujai par lauksaimniecības nākotni

Lauku attīstība

Eiropas Komisijas rīkotajai aptaujai “KLP modernizēšana un vienkāršošana” iesūtīts vairāk nekā 322 912 tiešsaistes anketu no 28 ES dalībvalstīm, tostarp no Latvijas – 633. Salīdzinājumam – no Igaunijas 132, no Lietuvas – 120.

Lauksaimniecības un lauku teritoriju attīstība ir būtiska vairāk nekā 90% eiropiešu, liecina Eiropas Komisijas (EK) pirmie apkopotie rezultāti par gada sākumā notikušo tiešsaistes aptauju saistībā ar Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) nākotni.

Visvairāk anketu iesūtīts no Vācijas (45,57% no kopskaita jeb 147 142), kā arī no Francijas (12,51% jeb 40 390) un Itālijas (11,90% jeb 38 425). Neatsaucīgākie bijuši Maltas pilsoņi – no šīs valsts saņemtas vien 40 anketas jeb 0,01% no anketu kopskaita.

Aptaujā aktīvi piedalījušies visdažādāko sektoru pārstāvji – privātās un valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, profesionālās asociācijas, nacionālie un reģionālie līderi. Liela daļa no tiem ir privātuzņēmēji (61%), kuri darbojas lauksaimniecības nozarē (77%).

Tomēr lielāko daļu anketu EK saņēmusi no privātpersonām (97%). Interesanti, bet no šī skaita tikai 7% norādījuši, ka ir saistīti ar lauksaimniecību vai lauku reģionu attīstību kopumā.

Atgādinām, ka šajā aptaujā EK apkopoja atbildes trīs būtiskākajās KLP jomās – lauksaimniecība, lauku reģioni un KLP šodien, KLP mērķi un pārvaldība, kā arī lauksaimniecības, lauku reģionu un KLP nākotne.

Turpmāko pāris nedēļu laikā EK analizēs saņemtos priekšlikumus un ieteikumus, apkopotos rezultātus solot paziņot īpašā konferencē 7. jūlijā. Aptaujas kopsavilkums tiks publicēts internetā, savukārt akceptētos priekšlikumus iekļaus paziņojumā par “Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizācija un vienkāršošana”.

 

Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja