Jūs atrodaties šeit

Reģistrēta uzņēmuma priekšrocības salīdzinājumā ar nereģistrētu

Lauku attīstība
Citi

Likumdošanas prasības nosaka, ka visiem uzņēmumiem, kas piedalās pārtikas apritē, jābūt reģistrētiem vai atzītiem. Mājražošanas uzņēmumiem jābūt reģistrētiem, tas nozīmē – uzņēmums ir legāls, tas atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā un spēj ražot drošu un nekaitīgu pārtiku. Tā ir arī lielāka drošības pakāpe galapatērētājam, iegādājoties reģistrēta mājražotāja ražotu produkciju. Turklāt reģistrēts uzņēmums var pretendēt ES fondu līdzfinansējuma saņemšanai, kas dod iespēju uzņēmumam attīstīties.

 1. Reģistrēts (legāls) mājražotājs atbilst normatīvo aktu prasībām un atrodas Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībā:
  1. Nodrošina, ka ir piemērotas telpas (vai telpa), iekārtas un aprīkojums pārtikas produktu ražošanā.
  2. Ievēro tīrību un nodrošina dezinfekcijas, deratizācijas un dezinsekcijas pasākumus, kas pasargā izejvielas un gatavos produktus no piesārņošanās riskiem.
  3. Nodrošina atbilstošus produktu ražošanas tehnoloģiskos procesus, t. sk. kvalitātes un nekaitīguma rādītājus, kurus ir pārbaudījusi kontroles iestāde.
  4. Nodrošina, ka ir atbilstoša ūdens apgāde (tekošs auksts un karsts ūdens).
  5. Ievēro un nodrošina atbilstošus temperatūras režīmus.
  6. Spēj pierādīt dokumentāli (pieraksti) produktu izsekojamību.
  7. Nodrošina produktu derīguma termiņus, tie ir reāli un patiesi.
  8. Veic izejvielas un produktu laboratoriskos izmeklējumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām, gūstot apliecinājumu produktu drošumam un nekaitīgumam.
  9. Nodrošina, ka personai, kas veic darbības ar pārtiku:
   1. Ir veiktas obligātās veselības pārbaudes.
   2. Ir noklausīts minimālais higiēnas kurss.
   3. Ir atbilstošs speciālais (sanitārais) apģērbs.
  10.  Lai nodrošinātu paškontroles prasību izpildi, drīkst izmantot vadlīnijas.
 1. Reģistrēti uzņēmumi drīkst legāli realizēt savu produkciju:
 • savā saimniecībā - ražošanas vietā;
 • tirgos;
 • izbraukuma tirdzniecības vietās (saskaņojot ap pašavaldību);
 • gadatirgos (saskaņojot ar pašvaldību);
 • pašam piederošā tirdzniecības uzņēmumā (veikalā);
 • savās īrētās tirdzniecības vietās veikalos;
 • sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;
 • mazumtirdzniecības uzņēmumos (veikalos), arī dzīvnieku izcelsmes produktus nelielā daudzumā atļauts arī realizēt mazumtirdzniecības uzņēmumos (veikalos), ievērojot nosacījumus.

Reģistrētam uzņēmumam būtībā nepastāv realizācijas ierobežojumi.

 1. Informācijai, kurai jābūt pieejamai mājražotāja preces tirgošanās vietā galapatērētājam:
 • Uzņēmuma nosaukums;
 • Produkta nosaukums;
 • Produkta sastāvā esošās vielas vai produkti, kas izraisa alerģiju vai nepanesību, kā noteikts regulā Nr. 2011/1169;
 • Minimālais derīguma termiņš vai, ja prece ātri bojājas, datums “izlietot līdz …..”;
 • Izcelsmes valsts vai vietas norāde (augu izcelsmes produktiem, svaigai gaļai).

Pēc patērētāja pieprasījuma pirms preces iegādes, pārdevējam ir pieļaujams mutiski sniegt informāciju, ja pārtikas izplatīšanas (tirgošanas vietā) ir novietota skaidri saskatāma, salasāma un neizdzēšama rakstiska norāde, kur iespējams saņemt šo informāciju:

 • par produkta sastāvdaļām;
 • par īpašiem glabāšanas un lietošanas noteikumiem;
 • par sniegtās informācijas atbildīgo uzņēmumu (nosaukums, adrese) vai fizisko personu (vārds, uzvārds);
 • faktisko alkohola saturu tilpumprocentu  –  alkoholiskajiem dzērieniem ar alkohola saturu, kas pārsniedz 1,2 tilpumprocentus).

Šī informācija tirgotājam jāsniedz pēc patērētāja lūguma pirms preces iegādes nekavējoties un bez papildu samaksas.

 1. Atklājot tirgojoties nereģistrētu uzņēmumu, saimniekam jārēķinās ar produkcijas konfiscēšanu, ar reputācijas zaudēšanu, izraidīšanu no tirgus un  sodiem par nereģistrētu uzņēmumu darbību, pēc  Administratīvo pārkāpumu kodeksa:
 • Fiziska persona, kas “pieķerta” 1x – līdz  350.00 euro soda nauda;
 • Fiziska persona, kas gada laikā atkārtoti “pieķerta” – līdz  700.00 euro soda nauda;
 • Juridiska persona, kas “pieķerta” 1x – līdz  700.00 euro soda nauda;
 • Juridiska persona, kas gada laikā atkārtoti “pieķerta” – līdz  4000.00 euro soda nauda.
 1.      Lielākoties atklātie nereģistrētie, nelegālie mājražotāji ir augu izcelsmes produktu pārstrādātāji, kuru pārbaudēs konstatētas galvenokārt šādas neatbilstības:
 • nav izejvielu un produktu izsekojamība;
 • neatbilstoša telpu un procesu higiēna;
 • nav noklausīts higiēnas minimums;
 • nav sanitārās grāmatiņas;
 • neatbilstošas iekārtas un inventārs.

     Konstatē arī nereģistrētus piena produktu ražotājus, kuru pārbaudēs konstatētas šādas neatbilstības:

 • nav izejvielu un produktu laboratoriskie izmeklējumi;
 • nav laboratoriska pamatojuma produktu derīguma termiņiem;
 • neatbilstoša higiēna produktu ražošanas vietā un ražošanas procesos;
 • neatbilstošs  ražošanas aprīkojums un inventārs.

 

 

Gints Briežkalns,

Ogres konsultāciju biroja vadītājs

Pievienot komentāru