Jūs atrodaties šeit

Izsludina pieteikšanos Zālēdāju projekta lopkopības izmēģinājumiem

Lopkopība
Zālēdāju projekts

Lai turpinātu praktisko demonstrējumu/izmēģinājumu īstenošanas nodrošināšanu un paplašinātu ražojošo lopkopības saimniecību izmēģinājumu tīklu, LLKC Lopkopības kompetenču centrs Zālēdāju projekta ietvaros izsludina konkursu lopkopības saimniecībām par sekojošām tēmām.

Piena lopkopības saimniecībās:

  1. Dažādas izcelsmes slaucamo govju piena produktivitātes un atražošanas rādītāju analīze.
  2. Nosacīti patogēnās novietnes mikrofloras ietekme uz jaundzīvnieku veselību.
  3. Pašražotā proteīna barība (lopbarības pupas), tās izēdināšanas iespējas un ekonomiskā efektivitāte slaucamo govju ēdināšana.

Gaļas liellopu saimniecībās:

  1. Zīdītājgovju auglības un atnešanās pazīmju ietekme uz ganāmpulku atražošanu un teļu izaudzēšanu.
  2. Simentāles šķirnes zīdītājgovju ganāmpulka kvalitātes analīze.
  3. Virsaugu ietekmes vērtējums uz zelmeņa attīstību sējas gadā un mēslošanas līdzekļu efektivitātes novērtējums daudzgadīgājos zālājos lopkopības saimniecībā.

Aitkopības saimniecībās:

  1. Gaļas tipa šķirņu izmantošanas iespējas kvalitatīvu jēru izaudzēšanā.
  2. Šarolē aitu izmantošanas iespējas Latvijā.

Pieteikumu par izmēģinājumu tehnisko izpildi jūs varat aizpildīt elektroniski, apmeklējot norādīto vietni: Lopkopības saimniecību elektroniskā pieteikuma veidlapa izmēģinājumiem Zālēdāju projektā 2016. gadā

Elektroniskā pieteikšanās lopkopības izmēģinājumiem Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra un Valsts Lauku tīkla (VLT) pasākumam “Izmēģinājumi lopkopības saimniecībās Zālēdāju projektā” būs aktīva līdz 2016. gada 12. februārim. Aicinām lauksaimniekus aktīvi pieteikties konkursam minētajā pasākumā!

Anita Siliņa,

LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja

Pievienot komentāru