Jūs atrodaties šeit

Lopkopības interešu grupas

2020.gads

Jaunlopu audzēšana, zālāji un piena kvalitāte interešu grupu saimniecībās

Ieņēmumu palielināšanas iespējas bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās

Gaļas liellopu ganāmpulku kvalitātes rādītāji

Veselīga slaucamo govju ganāmpulka pamats – pareizi izaudzētas teles

Ekonomisko rādītāju analīze aitkopības interešu grupas saimniecībās

Kvalitatīva piena ieguves loma ganāmpulka produktivitātes nodrošināšanā

Labas prakses nodrošināšana slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošanā

2019. gads

Ieņēmumu palielināšanas iespējas bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās

Atgremošana – tiešs govs labsajūtas un veselības indikators

Tesmeņa veselība ir būtiska piena lopkopības saimniecībās

SEG emisiju samazināšanas iespējas  

Ganību un zālāju uzlabošana, augsni kaļķojot

Kvalitatīvs piens – produktīvs ganāmpulks

Rupjās lopbarības izmantošana un efektivitāte aitu ēdināšanā

Pārrunā ar mākslīgo apsēklošanu saistītās praktiskās nianses

2018. gads

Balvu aitkopības interešu grupa ''Kvalitatīvu jēru ieguve'' 

Cēsu konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''Kā uzlabot servisperiodu govīm''

Daugavpils konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''Bez efektīvas atražošanas nav ekonomiskas ražošanas''

Jēkabpils biroja piena lopkopības interešu grupa ''Veiksmīga cietstāves perioda organizēšana kā pēcatnešanās perioda problēmu risinājums''

Krāslavas konsultāciju biroja bioloģisko gaļas liellopu interešu grupa Saimniekošanas efektivitātes uzlabošana bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās''

Ogres konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''Slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošana, uzlabojot rupjās barības sagremojamību un barības izmantošanas efektivitāti''

Preiļu konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''​ Proteīns rupjajā lopbarībā un piena ieguve no rupjās lopbarības''

Valmieras konsultāciju biroja gaļas liellopu interešu grupa '' Atnešanās vieglums un to ietekmējošie faktori gaļas liellopu ganāmpulkos''