Jūs atrodaties šeit

Lopkopības interešu grupas

2023. gads

Telīšu izaudzēšanas kvalitāte ietekmē nākamo slaucamo govju ražību

Lignīna nozīme govju produktivitātes sniegumā

Antibiotikas lietosim apdomīgi

Telīšu izaudzēšanas ietekme uz nākamo slaucamo govju ražību

Dzīvnieku labturības prasības, kas ietekmē gaļas kvalitāti

Aprūpes protokols veselīgas teles izaudzēšanai

Ganāmpulka izkopšana ir ceļš uz attīstību

 

2022. gads

Aktualizējās tēma par alternatīvām metodēm dzīvnieku veselības uzturēšanai

Lopbarības kvalitāte arvien nozīmīgāka

Gaļas liellopu audzēšanas specifika bioloģiskajās saimniecībās

Gaļas šķirnes teļu augšanas rādītāji un saimniecības ieņēmumu palielināšanas iespējas

Kā nodrošināt govij nepieciešamo laikā, kad viss kļūst dārgāks?

Laba saimniekošanas prakse govs veselības nodrošināšanai

Aitu māšu pienīgums un jēru izaudzēšana

Telīšu izaudzēšanas ietekme uz nākamo slaucamo govju ražību

15 veidi kā uzlabot barības izmantošanas efektivitāti

 

2021. gads

Piena produktivitātes datu analīze un pieredze, slaucot robotā

Saimniekošanas efektivitāte bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās

Zālāju nozīme zīdītājgovju ēdināšanā

Dažādu gaļas šķirnes un to krustojumu rādītāju analīze nobarojamiem jēriem

Skābbarības rādītāju analīze gaļas liellopu saimniecībās

Karstuma stress un tā novēršanas iespējas

Ar pārliecību pretī izaicinājumiem slaucamo govju ēdināšanā

Ganāmpulka atražošanas pasākumu kopums, to realizēšana praksē

Telīšu izaudzēšanas ietekme uz nākamo slaucamo govju ražību

 

2020. gads

Jaunlopu audzēšana, zālāji un piena kvalitāte interešu grupu saimniecībās

Ieņēmumu palielināšanas iespējas bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās

Gaļas liellopu ganāmpulku kvalitātes rādītāji

Veselīga slaucamo govju ganāmpulka pamats – pareizi izaudzētas teles

Ekonomisko rādītāju analīze aitkopības interešu grupas saimniecībās

Kvalitatīva piena ieguves loma ganāmpulka produktivitātes nodrošināšanā

Labas prakses nodrošināšana slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošanā

 

2019. gads

Ieņēmumu palielināšanas iespējas bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās

Atgremošana – tiešs govs labsajūtas un veselības indikators

Tesmeņa veselība ir būtiska piena lopkopības saimniecībās

SEG emisiju samazināšanas iespējas  

Ganību un zālāju uzlabošana, augsni kaļķojot

Kvalitatīvs piens – produktīvs ganāmpulks

Rupjās lopbarības izmantošana un efektivitāte aitu ēdināšanā

Pārrunā ar mākslīgo apsēklošanu saistītās praktiskās nianses

 

2018. gads

Balvu aitkopības interešu grupa ''Kvalitatīvu jēru ieguve'' 

Cēsu konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''Kā uzlabot servisperiodu govīm''

Daugavpils konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''Bez efektīvas atražošanas nav ekonomiskas ražošanas''

Jēkabpils biroja piena lopkopības interešu grupa ''Veiksmīga cietstāves perioda organizēšana kā pēcatnešanās perioda problēmu risinājums''

Krāslavas konsultāciju biroja bioloģisko gaļas liellopu interešu grupa Saimniekošanas efektivitātes uzlabošana bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās''

Ogres konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''Slaucamo govju ganāmpulka apsaimniekošana, uzlabojot rupjās barības sagremojamību un barības izmantošanas efektivitāti''

Preiļu konsultāciju biroja piena lopkopības interešu grupa ''​ Proteīns rupjajā lopbarībā un piena ieguve no rupjās lopbarības''

Valmieras konsultāciju biroja gaļas liellopu interešu grupa '' Atnešanās vieglums un to ietekmējošie faktori gaļas liellopu ganāmpulkos''