Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes - demonstrējumi lopkopībā

23. Novembris 2023.
Lai gaļas liellopu audzēšana un atražošana būtu efektīvāka un ekonomiski izdevīgāka, ir vairāki faktori, kam jāpievērš uzmanība. Viens no faktoriem, kas būtu jāuzlabo, ir zīdītājgovju pirmās atnešanās vecums...
23. Novembris 2023.
Pēdējo 10 gadu laikā ir novērojams ražības pieaugums piena pārraudzībā esošajām slaucamajām govīm. Tādēļ ir jāstrādā precīzāk un slaucamajām govīm jānodrošina sabalansēts uzturs atbilstoši to ražībai un...
03. Novembris 2023.
Aptaujājot piensaimniekus ir jāatzīst, ka biežāk lielāka uzmanība tiek veltīta slaucamo govju veselībai, labsajūtai un ražībai. Piensaimnieki atzīst, ka laiku pa laikam saimniecībās viena no problēmām ir teļu...
03. Novembris 2023.
Zinātnieki dažādos pētījumos noskaidrojuši, ka ik gadu pasaulē ar respiratoro sindromu saslimst 35–50 % teļu vecumā līdz 6 mēnešiem. No saslimušajiem dzīvniekiem, kuriem ir konstatēts respiratorais sindroms, 5...
03. Novembris 2023.
Noslēdzies demonstrējums, ko Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs īstenoja par tēmu: “Kvalitatīvas rupjās lopbarības īpatsvara palielināšanas iespējas barības devā slaucamajām govīm ekonomiski...
17. Oktobris 2023.
Ģenētiski kvalitatīva ganāmpulka izveidei mūsdienās tiek pievērsta liela uzmanība. Mērķtiecīgas selekcijas veikšanai precīzākais rīks, kas tiek piedāvāts saimniekiem, ir dzīvnieku genoma novērtējums konkrētām...
16. Oktobris 2023.
Sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Kalna Dambrāni”, Zemnieku saeimu un LBTU 26. oktobrī LLKC organizē demonstrējuma noslēguma semināru par tēmu “Kvalitatīvas rupjās lopbarības īpatsvara...
16. Oktobris 2023.
LLKC sadarbībā ar Jāņa Straģa Brunavas pagasta zemnieku saimniecību “Krišjāņi”, Zemnieku saeimu un LBTU 24. oktobrī aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par dezinfekcijas metožu ietekmi uz teļu veselību...
01. Septembris 2023.
LLKC sadarbībā z/s “Brūveri”, SIA “IRGK Serviss”, Zemnieku saeimu un LBTU aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu piensaimniecībā par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mazinošo pasākumu ieviešanu...
25. Augusts 2023.
LLKC sadarbībā ar gaļas lopkopības saimniecību SIA “Trudo”, GLAB un LBTU 8. septembrī aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par telīšu nobarošanas iespējām bioloģiskajā saimniekošanas sistēmā. Lauka diena...
23. Augusts 2023.
LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību z/s “Rijaskalni”, Zemnieku saeimu un LBTU aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu piensaimniecībā par slaucamo govju ēdināšanu un apsaimniekošanu, izmantojot...
22. Augusts 2023.
Labas saimniekošanas prakse mūsdienu saimniekošanas apstākļos būtiski uzlabo piensaimniecību ražošanas rādītājus un konkurētspēju nozarē. Neatņemama sastāvdaļa ir iegūtas un izaudzētas kvalitatīvas vaislas...
21. Augusts 2023.
Pasaulē slaucamo govju saslimstība ar ketozi ir plaši pētīta. Gribētos apgalvot, ka Latvijā lielākā daļa slaucamo govju turētāju un īpašnieku ir saskārušies ar šo problēmu, taču savlaicīgi veikt šīs slimības...
17. Augusts 2023.
Laikā, ko nu jau var dēvēt par zaļā kursa laikmetu, ekonomiska un efektīva ražošana ar maksimāli samazinātu ietekmi uz vidi ir pamatā modernai, ilgtspējīgai 21. gadsimta lauksaimniecībai. Saimniecības cenšas...
15. Augusts 2023.
LLKC sadarbībā ar piena lopkopības saimniecību SIA “Rītnieki”, Zemnieku saeimu un LBTU 29. augustā aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par plaušu bojājumu ietekmi uz vaislas teļu augšanas un attīstības...

Lapas