Jūs atrodaties šeit

Noteiktas demonstrējumu saimniecības piena un gaļas lopkopībā

Lopkopība
Gaļas lopkopība
Piena lopkopība
Zālēdāju projekts

Lopkopības kompetenču centrs ir jauna, šogad izveidota struktūra, kas radīta LLKC konsultāciju sistēmā ar mērķi lopkopības nozares teorētiskās vajadzības saistīt ar praktisko pieredzi un pielietojumu saimniecībās. Tika izsludināts publisks, atklāts pieteikumu konkurss, kurā varēja piedalīties ikviena saimniecība.

LLKC Lopkopības kompetenču centrs „Zālēdāju projekta” ietvaros izsludināja atklātu konkursu demonstrējumu saimniecību tīkla izveidei, un tuvākajā laikā šajās demonstrējumu saimniecībās tiks iekārtoti praktiski demonstrējumi piena lopkopībā un gaļas liellopu audzēšanā. 2014. gadā līdzīgs demonstrējumu saimniecību tīkls tiks izveidots arī aitkopības un kazkopības saimniecībās. Kopīgam darbam atklātā konkursā pieteicās saimniecības, kas jau sasniegušas atzīstamus rezultātus lopkopības produkcijas ražošanā.

 

LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja Anita Siliņa:

– Ir izveidota Lopkopības kompetenču centra konsultatīvā padome, kurā darbojas lopkopības, veterinārmedicīnas un augkopības profesionāļi, vairāki Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesori, lopkopības saimniecību vadītāji un īpašnieki, kā arī LLKC vadošie speciālisti – nozares eksperti. Konsultatīvā padome apsprieda tēmas, kurām veltītus demonstrējumus būtu nepieciešams ierīkot tuvākajā laikā. Pirms aktuālo demonstrējumu tēmu izvēles tika veikti lauksaimnieciskās produkcijas pašizmaksu aprēķini, kas iezīmēja galvenās problēmas lopkopības sektorā. Ar demonstrējumu palīdzību tiks uzskatāmi parādīts, kā lopkopības produkcijas ražošanu iespējams padarīt efektīvāku. Patīkami, ka demonstrējumiem pieteicās saimniecības, kas jau šobrīd sasniegušas noteiktus rezultātus un kurās var veikt nepieciešamos demonstrējumus.

 

Demonstrējumu saimniecības piena lopkopībā

Saimniecības nosaukums

Atrašanās vieta

Demonstrējumu saimniecības  īpašnieks

1. z/s „Kalna Dambrāni”

Viesītes pagasts, Viesītes novads

Iveta Tīrumniece,

Ivars Tīrumnieks

2. SIA „Lestene”

Lestenes pagasts, Tukuma novads

Egīls Seņkāns

3. SIA LLU MPS „Vecauce”

Vecauces pagasts, Auces novads

Iveta Grudovska, valdes priekšsēdētāja

4. z/s „Lejas Palsāni”

Saukas pagasts, Viesītes novads

Diāna Broka

 

5. z/s „Ābolkalni”

Piltenes pagasts, Ventspils novads

Artis Fetlers

6. z/s „Gribolva”

Gribolvas ciems, Galēnu pagasts, Riebiņu novads

Jāzeps Sermais

7. „Upmalu Mājas”

Galēnu pagasts, Riebiņu novads

Aldis Meikulāns

 

Demonstrējumu saimniecības liellopu gaļas lopkopībā

Saimniecības nosaukums

Atrašanās vieta

Demonstrējumu saimniecības  īpašnieks

1. SIA „Kalnmuiža”

Stalbes pagasts, Pārgaujas novads

Valters Dambe

2. z/s „Valti”

Skrundas pagasts, Skrundas novads

Vanda Valtenberga,

Rihards Valtenbergs

3. z/s „Krikši”

Kandavas pagasts, Kandavas novads

Santra Celmiņa

 

4. z/s „Bētas”

Vārmes pagasts, Kuldīgas novads

Ilmārs Pilenieks

5. SIA „Hereford Agro”

Lubāna, Lubānas novads

Virginiuss Gaudinskas

6. SIA „Rudzāts”

Rudzāti, Līvānu novads

Ramiss Aļijevs

 

 

Dace Millere, LLKC Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste

Foto: Dainis Arbidāns

Pievienot komentāru