Jūs atrodaties šeit

Zīdītājgovju atnešanās sezonas nosacījumi

Lopkopība
Gaļas lopkopība
Zālēdāju projekts

Lopkopja prieks un labas saimniekošanas prakses pamats ir veselīgas zīdītājgovis un jaundzimušie teļi. Tā kā zīdītājgovju ganāmpulkā dzīvs un veselīgs teļš ir galvenais produkts, tad katra teļa ieguve ir ārkārtīgi nozīmīga.
Ja teļš dzimstot aiziet bojā, tie saimniecībai ir zaudējumi un lopkopim bēdīga pieredze, ko vienmēr vajag analizēt un novērst riskantos momentus. Diemžēl mūsu valsts zīdītājgovju ganāmpulkos vidējie teļu ieguves un saglabāšanas rādītāji varētu būt krietni labāki. Savlaicīga sagatavošanās un precīza rīcība palīdzēs veiksmīgi ritēt atnešanās sezonai saimniecībā. Akcentējami ir jautājumi, kurus nedrīkst atstāt bez ievērības.

Vietai ir nozīme

Zīdītājgovīm jāparedz atbilstoša vieta grūsnības beigu posmā, dzemdību laikā un pēc dzemdībām. Pareizas vietas izvēles nosacījumi ir iespēja atpūsties, ja nepieciešams, iespēja veikt dažādas manipulācijas gadījumos, kad ir apdraudējums zīdītājgovju veselībai. Pareizi iekārtota vieta zīdītājgovju dzemdībām un dzīvnieku turēšanai pēcdzemdību periodā ļauj saimniekam vai kopējam laikus pamanīt dzimumorgānu infekcijas vai cita veida problēmas. Nozīmīga ir teļa adaptācija pie mātes.

Nepareizi ierīkotā vietā zīdītājgovīm var novērot stresu, ir palielināts traumatisma risks, ir apgrūtināta palīdzības sniegšana, manipulāciju laikā darbinieki biežāk var gūt traumas.

Nozīmīgākie palīgi – lopkopji

Tuvojoties govju masveida atnešanās periodam liellopu saimniecībā, ir ļoti vēlams, lai dzīvnieku novietnē būtu apmācīti cilvēki (darbinieki, saimnieki), kuri ir pirmie, kas uzmana govis, kurām tuvojas atnešanās. Saimniekam vai saimniecības darbiniekam jāspēj laikus pieņemt lēmumu, lai nepieciešamības gadījumā pēc iespējas ātrāk novērstu problēmas. Darbiniekam vai dzīvnieku īpašniekam jābūt sagatavotam, lai tas spētu novērtēt situāciju, veikt iespējamo neatliekamo palīdzību, smagākos gadījumos nekavējoties ziņot veterinārārstam. Svarīgi, lai saimniecībā esošie darbinieki vai īpašnieks labi saprot un spēj rīkoties govs vai grūsnas teles atnešanās laikā. Savlaicīgi sniegta pareiza neatliekamā veterinārā palīdzība ir viens no elementiem lielākai dzīvu teļu ieguvei zīdītājgovju ganāmpulkos.

Svarīga ir jaundzimuša teļa primārā aprūpe: mutes dobuma atbrīvošana no gļotām, nabas saites dezinfekcija un apmatojuma izžāvēšana ar sekojošu ķermeņa masāžu, kā arī teļa atdzīvināšanas pasākumi apgrūtinātu dzemdību gadījumā. Primāri saimniekam ir jānodrošina visi apstākļi teļu labai veselībai, un tikai tad varam runāt par dzimšanas svaru.

Dzemdību palīgierīces
Saimniecībā jābūt iegādātām sekojošām dzemdību palīdzības sniegšanai paredzētām ierīcēm: striķi, auklas, ķēdes un/vai teļu velkamā ierīce. Šīs iekārtas saimniecībā jātur tīras un darba kārtībā, lai tās varētu izmantot apgrūtinātu dzemdību gadījumos. Tām ir jāatrodas darbiniekiem labi redzamā un pieejamā vietā. Šīs ierīces var iegādāties jebkurā Latvijas veterināro zāļu lieltirgotavā.

Saimniecībās jāapmāca darbinieki, kā lietot palīgierīces apgrūtinātu dzemdību gadījumos, jo, nezinot pareizu pielietojumu, nemākulīgs dzemdību palīdzības sniedzējs var satraumēt gan zīdītājgovi, gan jaundzimušo teļu.

 Lai novērstu govs vai teļa savainojumus, kā arī veicinātu teļa dzimšanu, dzemdību palīdzībā vajag lietot lubrikantu. Ar lubrikantu apstrādā ne tikai teļu velkamos striķus vai ķēdes, bet arī pašu teļu, lai netraumētu mīkstos dzemdību ceļus. Lietojot pietiekamā daudzumā lubrikantu apgrūtinātu dzemdību gadījumos, tiek atvieglota teļa virzīšanās pa mīkstajiem dzemdību ceļiem. Dzemdību ķēdēm ir jābūt gludām, bez korozijas, lai nesavainotu govs dzimumorgānus un arī teļu. Gadījumā, ja rodas šaubas, vai ir pietiekamas zināšanas un pieredze, jāsazinās ar savu veterinārārstu.

Pēc pieredzes ir zināms, ka grūsnajām telēm pirmajā atnešanās reizē dzemdību palīdzība nepieciešama biežāk nekā govīm. Tādēļ, plānojot ganāmpulka atražošanu, telēm jāizvēlas piemērotas ģenētikas bullis, lai teļš dzimtu mazāks. Vecākas govis, kurām ir plats bļodas dobums, var lecināt ar buļļiem, kuri dod lielākus pēcnācējus.

Sanitārija un higiēna

Sniedzot govij pat nelielu dzemdību palīdzību, stingri jāievēro tīrības un higiēnas noteikumi. Ikvienam darbiniekam, pirms uzsākt dzemdību palīdzības sniegšanu, būtu jāievēro sekojoši principi:

1) sākumā tīra, mazgā un dezinficē dzemdētājas ārējos dzimumorgānus;

2) vismaz uz 10 minūtēm traukā ar dezinfekcijas šķīdumu iemērc dzemdību palīdzības palīglīdzekļus (izņemot teļu velkamo ierīci);

3) dezinfekcijas šķīdumam pilnībā jānosedz dzemdību auklas, ķēdes un āķi;

4) kad sagatavoti dzemdētājas ārējie dzimumorgāni un instrumenti, dzemdību palīdzības sniedzējs un viņa palīgi mazgā un dezinficē rokas, lai mazinātu infekcijas risku;

5) dzemdību palīdzības sniegšanas laikā tuvumā jābūt pietiekamā daudzumā tīra dzeramā ūdens kvalitātei atbilstošam ūdenim, lubrikantam un dezinfekcijas līdzeklim.

Dzemdību palīdzība
Dzemdību palīdzības indikācijas:

  1. kopš augļa ūdens noplūšanas pagājusi 1 stunda un netiek novērotas dzemdību sāpes vai arī pēc augļa ūdens noplūšanas pagājušas 2,5–3 stundas, dzemdētāja stipri dzenas, bet nav redzamas augļa locekļu daļas: kājas, galva dzemdējot galvguļā vai kājas, aste, dzemdējot pakaļguļā;
  2. nepareiza guļa un stāvotne;
  3. šauri dzemdību ceļi vai nesamērīgi liels auglis;
  4. aizliekti locekļi: galva vai kājas;
  5. daļēji atvērts dzemdes kakls.

Parasti dzemdību palīdzību nākas sniegt tām govīm vai telēm, kuras ir pārbarotas vai nobadinātas, tādēļ ir būtiski pareizi barot dzīvniekus, ņemot vērā to izmantošanas veidu un fizioloģisko stāvokli. Visbiežāk dzemdību palīdzība jāsniedz govīm, kurām dzimst lieli teļi, kā rezultātā ir apgrūtināta pareiza teļa ieiešana dzemdētājas dzemdību ceļos. Parasti šajos gadījumos ir aizliekta kāda no kājām vai galva. Sarežģītu dzemdību palīdzu spēj sniegt tikai veterinārārsts.

Uzmanību dzīvnieku turētājiem, kopējiem un saimniecības strādniekiem! Jebkurā gadījumā, kad konstatējat dzemdību sākšanos un jums nav skaidras pārliecības par pareizu dzemdību procesa gaitu, nekavējoties ziņojiet veterinārārstam par nepieciešamību sniegt dzemdību palīdzību.

Kad vajadzētu sākt sniegt dzemdību palīdzību?

Veterinārārsti uzskata, ka bieži vien dzemdību palīdzība ir novēlota. Par pareizu pozīciju uzskata teļa ienākšanu dzemdību ceļos galvguļā vai pakaļguļā augšējā stāvotnē – teļš novietots ar mugurkaulu pret govs mugurkaulu.

Galvguļā – teļam dzemdību ceļos novietotas priekšējās kājas ar galvu uz tām. Jebkura cita pozīcija galvguļā prasa savlaicīgu korekciju. Līdzīgi jārīkojas, ja teļš dzimst pakaļguļā – jāredz abas pakaļkājas un aste.

Ja teļš ir ienācis dzemdību ceļos galvguļā un tā pozīcija ir pareiza, parasti govs teļu izdzen 10–20 minūšu laikā, ja šis laika limits pagarinās, ir jāsniedz dzemdību palīdzība. Ja teļš dzimst pakaļguļā un tā pozīcija ir pareiza, laika limita nav, nekavējoties jāsniedz dzemdību palīdzība, jo pastāv ļoti liels teļa nosmakšanas risks.

Ja nespējat veikt teļa aizliekto locekļu repozīciju vai stāvotnes korekciju, sauciet veterinārārstu!

Vienmēr izsauciet veterinārārstu, ja teļš dzimst pakaļguļā, t.i., ar dibenu pa priekšu.

Velkot teļu, vienmēr ievērojiet pareizu teļa ekstrakcijas sistēmu: teļu velciet virzienā uz leju tikai tad, kad govs dzenas. Lielu teļu velciet, pakāpeniski velkot pa priekšu vienu kāju, pēc tam otru, neaizmirstot koriģēt galvas stāvokli. Teļa izvilkšanā nelietojiet neatļautas metodes: piesiet teļa velkamās auklas pie iekārtām vai traktortehnikas, izvilkšanas laikā nelietojiet nekontrolētu spēku!

Teļa aprūpe pēc dzemdībām

Pēc dzemdībām teļam no mutes un deguna izsūc gļotas, veic nabas saites dezinfekciju un izžāvē apmatojumu. Zīdītājgovju ganāmpulkos teļi bieži piedzimt nekontrolēti ganībās. Teļš ir dzīvs, tas slapjš vārtās pa zemi. Tā izdzīvošana bieži ir atkarīga no dzemdību viegluma un zīdītājgovs mātes īpašībām, ka arī no zīšanas refleksa. Ja teļi piedzimst nekontrolēti, iespējama to biežāka saslimšana ar vīrusu vai baktēriju izraisītām elpošanas un gremošanas trakta slimībām.

Darbības pirmajā teļa dzīves dienā

1. Selēna injekcijas. Latvijas augsnē ir selēna deficīts, tādēļ nozīmīgs būtu selēna papildinājums vai injekcijas. Ja zīdītājgovīm ir pieejama kvalitatīva minerālu kombinācija ar nozīmīgu selēna daudzumu, teļam, visticamāk, nebūs nepieciešama injekcija. Atcerieties, ka vairāk nav labāk, tāpēc pareizi sekojiet norādītajām devām. Selēna injekcijas veiciet tikai saskaņojot ar veterinārārstu.

2. Dzīvnieku apzīmēšana (krotāliju iespiešana ausīs). Dzīvnieku identifikācija ir svarīga veiksmīgai uzskaitei, vēlāk teļu apzīmēt būs grūtāk.

3. Pirmpiena nozīme. Veselīga teļa priekšnoteikums ir jaunpiena uzņemšana pirmo 6 stundu laikā pēc dzemdībām. Pierādīts, ka jaunpiena uzņemšana ietekmē liellopu veselību un produktivitāti, vispārējo attīstību un ierobežo saslimšanu ar elpošanas ceļu slimībām. Pirmpienēm nereti pēc atnešanās ir zemākas kvalitātes jaunpiens, tāds tas var būt arī vecāku laktāciju govīm, kurām bijušas veselības problēmas. Ja iespējams, iesaka uzkrāt jaunpienu no veselām govīm un uzglabāt. Jaunpienu, kad nepieciešams, atkausē siltā ūdens vannā. Teļam jāuzņem 10% no savas piedzimšanas dzīvmasas 24 stundu laikā pēc dzimšanas. Daži teļi jābaro ar jaunpienu no pudeles, ja teļš nevar uzņemt pienu no govs. Ja ir grūti izbarot no pudeles, tas jādara ar zondi.

4. Jaundzimušam teļam problēmas var radīt caureja. To visbiežāk izraisa baktērijas no apkārtējās vides un netīra govs tesmeņa. Tādēļ teļam vajadzētu nākt pasaulē gaidītam, ar pakaišiem bagātīgi nodrošinātā, sausā un tīrā vietā, kur nav caurvēja un mitruma. Caureja ir jāpamana ātri, jo teļu atūdeņošanās caurejas gadījumā ir drošas nāves cēlonis. Lai apturētu caureju, jāizmanto elektrolītu šķīdums: 4 litri dienā sārmaina bāziskā šķīduma 2–4 barošanas reizēs. Ja tas nav pietiekami un nav uzlabojuma, nepieciešamas intravenozas elektrolītu injekcijas. Sliktākā vide jaundzimušajam teļam ir kūtī, kur atrodas citi vecāki teļi. Jaundzimušu teļu vislabāk kūtī turēt ar zīdītājgovi tīrā, pakaišiem bagātā vietā vai ierobežotā teritorijā, lai to sagatavotu ganību sezonai. Caurejas gadījumā vienmēr konsultējieties ar veterinārārstu par optimālo ārstēšanas variantu, jo zīdītājgovju ganāmpulkā caurejas cēloņi mēdz būt dažādi.

5. Aukstuma stress. Jaundzimušiem teļiem līdz 3 mēnešu vecumam daba nav radījusi termoregulāciju, tāpēc teļi šajā laikā ir pakļauti ārējās vides temperatūras svārstībām. Tie var strauji pārkarst vai strauji atdzist, kā rezultātā tie kļūst ļoti uzņēmīgi pret vīrusu un infekcijas slimībām. Bijuši pētījumi, kā efektīvāk veikt teļa sasildīšanu – izmēģināta teļa sasegšana ar segu, infrasarkanās lampas, silta ūdens vanna 40 oC. Ūdens vanna teļu uzsildīja par 30% ātrāk nekā siltumizolācija vai infrasarkanās lampas. Tas tādēļ, ka siltums ir jāatjauno visā dzīvnieka ādas platībā. Līdz ar to nekas nav līdzēts, ja slapju nosalušu teļu apsedz ar segu. Nosaluša teļa sasildīšanā palīdz arī silta piena izēdināšana.

 

ANITA SILIŅA, LLKC Lopkopības kompetenču centra vadītāja

Raksts publicēts žurnāla “Latvijas Lopkopis” 2018. gada maija numurā