Jūs atrodaties šeit

Privātuma politika

SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” (turpmāk – LLKC) nodrošina svarīgus pakalpojumus, kas nepieciešami lauku uzņēmējiem un iedzīvotājiem, sekmējot to izglītošanu, informētību un lauku uzņēmumu attīstību. LLKC pamatdarbības mērķauditorija ir mazo un vidējo lauksaimniecības uzņēmumu, mežsaimniecības, zivsaimniecības un citu lauku uzņēmējdarbības jomu uzņēmumu īpašnieki un tajos strādājošie, lauksaimnieku sabiedrisko organizāciju pārstāvji, Vietējās rīcības grupas, kooperatīvu dalībnieki, mājražotāji, lauku teritorijās dzīvojošie.

LLKC sniedz arvien jaunus, mūsdienu standartiem atbilstošus pakalpojumus. Mums ir svarīgas ne tikai priekšrocības un iespējas, ko nodrošina mūsu piedāvātie pakalpojumi, bet arī personu privātuma aizsardzība. Kā Jūsu sadarbības partneris jūtamies atbildīgi par sniegto uzticību un rūpējamies par to, lai personu dati būtu pasargāti.

LLKC ir būtiski ievērot labo praksi un informēt klientus par sadarbības ietekmējošām izmaiņām, kas izriet no izmaiņām normatīvajos aktos. Mūsu sadarbības nosacījumu caurskatāmība un Jūsu datu drošība ir viena no mūsu prioritātēm.

LLKC privātuma politikas (turpmāk arī politika) mērķis ir informēt un sniegt skaidrojumu par to, kā LLKC rūpējas un aizsargā savā rīcībā nonākušos personu datus. Šī privātuma politika attiecas uz ikvienu datu subjektu, kuru personas datus apstrādājam.

 

LLKC datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: das@llkc.lv